подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки та розміру податкового зобов'язання, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку.

Слід зазначити, що в уточненій податковій декларації платника єдиного податку четвертої групи податкове зобов'язання за період з 1 січня до дня набуття (втрати) такого права користування земельними ділянками має залишитися незмінним, уточнюються лише суми єдиного податку за період, починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року. Відповідно, річна сума податку в уточнюючій декларації дорівнюватиме сумі податкового зобов'язання за період з 1 січня до дня набуття (втрати) такого права користування земельними ділянками  та уточнених податкових зобов'язань з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року.

Електронна акцизна марка – це ефективний механізм контролю за обігом підакцизних товарів

Автоматизована система контролю за обігом підакцизних товарів «Електронна акцизна марка», Концепцію створення та впровадження якої було схвалено Урядом 6 липня 2016 року, стане ефективним механізмом протидії реалізації фальсифікованої підакцизної продукції та посилить контроль за сплатою акцизного податку. Про це повідомив директор департаменту податків і зборів з юридичних осіб ДФС Олексій Лишенко.

За його словами, автоматизована система забезпечить комплексний контрольно-попереджувальний моніторинг у сфері обігу підакцизних товарів, який охопить всі стадії – від виробника або імпортера до підтвердження факту реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів через точку роздрібного продажу кінцевому споживачу.

«Протягом минулого року ДФС опрацьовувалися різні варіанти побудови системи контролю за обігом товарів, маркованих марками акцизного податку, серед яких були пропозиції і від європейських фірм, і від вітчизняних підприємств. Однак, жодна із запропонованих систем не надавала комплексного вирішення цього питання на всіх етапах руху товарів  між виробником, оптовиком та роздрібною торгівлею. При цьому важливим було, щоб запровадження системи не призвело до додаткових фінансових витрат оптових та кінцевих реалізаторів продукції. Саме тому фахівцями ДФС було розроблено своє бачення функціонування системи», – зазначив Олексій Лишенко.

Як розповів посадовець, автоматизована система передбачає нанесення на паперову марку спеціального графічного коду. Це дозволить за допомогою спеціального пристрою та/або смартфону із спеціалізованим програмним забезпеченням оперативно виявляти контрафактну продукцію, яка маркована з порушенням законодавчих вимог.

Для переміщення товарів від виробника до кінцевого реалізатора використовуватимуться електронні акцизні накладні, зареєстровані у відповідному реєстрі, а облік товарів буде здійснюватися в системі з використанням штрихових (EAN) кодів, які вже сьогодні наносяться на упаковку продукції.

«Впровадження електронної акцизної марки дозволить збільшити доходи  бюджетів усіх рівнів за рахунок повного обліку виробництва й обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів в Україні, а також виключить можливість реалізації цих товарів без сплати акцизного податку.  Такий контроль сприятиме і зменшенню обсягів тіньового ринку», – наголосив Олексій Лишенко.

Він також зазначив, що завдяки автоматизованій системі буде створено єдиний інформаційний простір та сформовано базу даних про рух алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Крім того, підвищиться ефективність упередження  та виявлення фактів порушення законодавства у сфері обігу підакцизних товарів. Водночас із впровадженням електронної акцизної марки споживачі цієї продукції отримають можливість оперативного контролю якості і легальності походження зазначеної категорії товарів.

Наразі в ДФС працюють над розробкою відповідних змін до Податкового кодексу України.

Подання уточнюючого податкового розрахунок за ф. 1ДФ за періоди, за якими минув строк позовної давності (1095 днів), не передбачено

Подання податковим агентом уточнюючого податкового розрахунку за ф. № 1-ДФ за періоди, за якими минув строк позовної давності (1095 днів), Податковим кодексом України не передбачено.

  Відповідно до п.50.1 ст.50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст.102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
 Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

 Контролюючий орган, крім випадків, визначених п. 102.2 ст. 102 ПКУ, має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених ПКУ, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, – за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку (п.102.1. ст.102 ПКУ).

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

 Довідково: Загальнодоступний інформаційно –довідковий ресурс (категорія 103.25).

http://kujbpfu-zp.at.ua/blog/podannja_utochnjujuchogo_podatkovogo_rozrakhunok_za_f_1df_za_periodi_za_jakimi_minuv_strok_pozovnoji_davnosti_1095_dniv_ne_peredbacheno/2016-07-20-6051

Платники податків при укладенні договорів з іншими суб’єктами господарювання мають право використовувати сертифікати відкритих ключів АЦСК

Пунктом 3 Правил посиленої сертифікації, затверджених наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України (далі – ДСТСЗІ СБУ) від 13.01.2005 № 3 (у редакції наказу ДСТСЗІ СБУ від 10.05.2006 № 50) визначено, що порядок та процедури обслуговування сертифікатів підписувачів, перелік сфер, у яких дозволяється використання сертифікатів та обмеження щодо їх використання встановлюється Регламентом роботи Акредитованого центру сертифікації ключів.
 Так відповідно до пункту 3.1 Регламенту Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту (далі – АЦСК ІДД), АЦСК ІДД здійснює обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів, сформованих для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, фізичних осіб, незалежно від сфери їх використання.
 Сферою використання посилених сертифікатів АЦСК ІДД є організація електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису, в тому числі подання електронної звітності, здійснення електронного листування, укладення договорів в електронній формі тощо.

 Довідково: Загальнодоступний інформаційно –довідковий ресурс (категорія 401.03).

Про зміни до Порядку надіслання податкових повідомлень - рішень

З 12 липня 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2016 № 498 «Про затвердження Змін до Порядку надіслання контро- люючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» (далі – Наказ № 498), яким внесено зміни до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1204 (далі – Порядок), зокрема:

Порядок доповнено новою формою податкового повідомлення-рішення – «ПН», яке складається контролюючими органами та надсилається платникам податків у разі виявлення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкових накладних, передбачених п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, та формою податкового повідомлення-рішення - «ПС», що надсилається платникам податків у разі застосування до них штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового законодавства (крім штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), визначених іншими формами податкових повідомлень-рішень);

за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності платникам податків буде надсилатись податкове повідомлення-рішення за формою «С». Повідомлення-рішення за формою «У» вилучено.

З оновленим текстом Порядку Ви можете ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).

Куди звертатись для звірки даних по нерухомості?

Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

· об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

· розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

· права на користування пільгою із сплати податку; 

· розміру ставки податку; 

· нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема, на право власності), контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Яким чином фізичні особи обчислюють та сплачують транспортний податок?

Згідно з п.п. 267.6.1 п. 267.6 ст. 267 розд. ХІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755 – VI із змінами та доповненнями обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

Підпунктом 267.6.2 п. 267.6 ст. 267 ПКУ визначено, що податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (роком).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

У яких випадках декларуються доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції?

Податковим кодексом України визначені випадки коли обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається.

Так, наприклад, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, зібрана, виготовлена тощо, безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари.

Проте, при продажі цієї продукції, громадянину потрібно подати податковому агенту відповідну довідку про наявність у нього у власності цих земельних ділянок, і що саме на них було, наприклад, вирощено цю продукцію.

Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок безоплатно видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.

Ця Довідка дає можливість платнику податку на доходи фізичних осіб не включати доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції до доходу, що оподатковується.

Інформація про видачу довідки передається органами місцевої влади в податкові інспекції (територіальним органам Головного управління ДФС у Закарпатській області) за місцем розташування земельної ділянки протягом 10 днів з дати видачі довідки власнику сільськогосподарської продукції.

У разі відсутності довідки, платнику податків необхідно задекларувати доходи, отримані від продажу сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, наказом Міндоходів України від 17 січня 2014 року № 32 затверджено форму Довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма № 3ДФ) та Порядок її видачі.

Разом з тим, якщо розмір земельних ділянок наданих для ведення особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Умови нарахування мінімального єдиного соціального внеску

Нагадуємо роботодавцям про необхідність донараховувати єдиний внесок, якщо база його нарахування не дотягує до розміру мінімальної зарплати, встановленої на місяць, за який нараховують дохід.

Відповідно до статті 8 Закону України від 08.07.10 р.№ 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» коли база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної зарплати, установленої законом на місяць, за який отримано дохід, суму єдиного внеску розраховують як добуток розміру мінімальної зарплати, установленої законом на місяць, за який отримано дохід, та ставки єдиного внеску.

Так доводиться робити, коли зарплата працівника за основним місцем роботи за місяць менше мінімальної через роботу на умовах неповного робочого часу; одержання за місяць відпускних, які було обчислено із зарплати, яка була менша за мінімальну на момент, коли людина йде у відпустку; одержання лікарняних чи декретних, які через особливості розрахунку (зокрема залежно від наявного страхового стажу) та разом з іншими доходами, що обкладаються єдиним внеском, менші за мінімальний розмір заробітної плати; працівник, якому нараховано зарплату менше мінімальної, був у цьому місяці у відпустці без збереження зарплати.

Нагадуємо, з 01.05.2016 року розмір мінімальної зарплати встановлено на рівні 1450 гривень на місяць. Тож мінімальна сума єдиного внеску, яку за названих обставин потрібно буде сплатити до бюджету, становить 319 гривень.

Як перевозити домашніх тварин за межі митної території України

Домашні тварини, які тимчасово вивозяться за межі митної території України, підлягають письмовому декларуванню у порядку, встановленому для громадян. У разі надання громадянином зобов’язання про зворотне ввезення тварини контролюючий орган вживає заходів для забезпечення її ідентифікації з метою зворотного ввезення без оподаткування митними платежами. Це передбачено положеннями статей 371, 372 Митного кодексу України.

Зокрема, декларування здійснюється з використанням митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності. Форма декларації затверджена постановою Кабміну № 431. Митна декларація зберігається весь період тимчасового виїзду та пред’являється митним органам під час повернення громадянина.

Крім того, живі тварини (окрім диких) підлягають ветеринарно-санітарному контролю.  

Ветеринарні документи, якими супроводжуються об’єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, а також державні органи, які їх видають, визначено ст. 32 Закону № 2498, відповідно до якої тварини при переміщенні за межі України супроводжуються міжнародними ветеринарними сертифікатами.

Ветеринарні документи також включають ветеринарні картки та/або ветеринарно-санітарні паспорти на тварин.

Зауважимо, що перед виїздом потрібно ознайомитися з правилами країни, на територію якої ввозитиметься тварина, а також країн, через які вона переміщуватиметься, зокрема, щодо встановлених заборон чи обмежень на ввезення.

 
free pokerfree poker
© Більмацька районна державна адміністрація, Запорізька область, Україна