До уваги суб’єктів господарювання, види діяльності яких підлягають оцінці впливу на довкілля !

20.12.2017 13:04

ЗАМІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОВОДИТИМУТЬОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

18 червня набув чинності Закон України № 2059-VIII «Про оцінки впливу на довкілля», яким вносяться зміни до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. Відповідно до Закону підприємства повинні будуть отримувати висновок з оцінки впливу на довкілля замість висновку державної екологічної експертизи. Закон «Про оцінку впливу на довкілля» введений в дію з 18 грудня 2017 року.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення його громадського обговорення, аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, та надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля.

Отримання висновку про оцінку впливу на довкілля є обов'язковим для отримання дозволу з провадження такої господарської діяльності:
 нафтопереробні та газопереробні заводи;
теплові електростанції;
чорна та кольорова металургія;
хімічне виробництво;
будівництво аеропортів, автомагістралей, автомобільних доріг;
діяльність у сфері поводження з відходами;
видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі;
виробництво та переробка целюлози, виробництво паперу та картону;
кар'єри та видобування корисних копалин відкритим способом;
потужності для інтенсивного вирощування птиці та свиней;
сільське господарство, лісівництво та водне господарство:
зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення та змінацільового призначення особливо цінних земель;
видобувна промисловість:
енергетична промисловість:
харчова промисловість:
підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості;
інфраструктурні проекти:
туризм та рекреація;
господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин уводні об'єкти.

Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесіприйняття рішень про провадження планової діяльності, визначеноїчастинами другою та третьою ст. 3 Закону. Така планова діяльність підлягаєоцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження плановоїдіяльності.

Відповідно до Закону, Департамент екології та природних ресурсівобласної державної адміністрації є уповноваженим територіальним органом, що видає висновок з оцінки впливу на довкілля, яким виходячи з оцінкивпливу на довкілля планової діяльності, визначає допустимість чиобґрунтовує недопустимість провадження планової діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

 
free pokerfree poker
© Більмацька районна державна адміністрація, Запорізька область, Україна