Про право осіб на першочергове зарахування до ВНЗ у 2019 році

06.06.2018 11:27

У зв’язку з проведенням вступних кампаній до Вищих навчальних закладів Постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417 «Про деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням» затверджено «Порядок реалізації права вступників на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням і Типову угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу».

Згідно з Порядком буде визначатись прогнозована потреба у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу; здійснення відбору осіб, які претендують на укладення угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу з метою відпрацювання у державних або комунальних закладах (відповідно) охорони здоров’я або освіти; відпрацювання випускників закладів вищої медичної і педагогічної освіти або відшкодування коштів за навчання.

Що стосується осіб, з якими укладатиметься угода, то такі особи відбиратимуться на конкурсній основі, а саме:

1. У разі наявності визначеної прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу обласні держадміністрації щороку до 1 березня оголошують конкурси на укладення угод, затверджують і оприлюднюють порядок та умови їх проведення.

2. Конкурси проводяться структурними підрозділами обласних держадміністрацій, до повноважень яких належать питання охорони здоров’я та освіти.

3. Результати конкурсу оголошуються організаторами конкурсу не пізніше 30 квітня.

4. До 30 травня переможці конкурсу підписують угоду з організатором конкурсу. Переможець конкурсу зобов’язується здобути вищу освіту за відповідною спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та ступенем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем), після закінчення навчання укласти з роботодавцем трудовий договір та відпрацювати у нього не менше трьох років.

У разі відмови випускника укласти трудовий договір і розпочати роботу, його звільнення за угодою сторін, з ініціативи роботодавця (крім випадку пов’язаного зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників) або з ініціативи працівника протягом трьох років від початку роботи в закладі освіти чи охорони здоров’я такий випускник або працівник зобов’язаний в установленому законодавством порядку відшкодувати до державного або місцевого бюджету кошти, витрачені на оплату послуг з його підготовки закладом вищої освіти.

Розмір коштів, що підлягають відшкодуванню, визначається як сума показників “середня вартість навчання за рахунок загального фонду державного або місцевого бюджету одного здобувача вищої освіти” за кожний навчальний рік випускника згідно з інформацією про виконання паспорта бюджетної програми головного розпорядника коштів, до сфери управління якого належав заклад вищої освіти протягом періоду навчання в ньому випускника.

При цьому за кожний повний календарний рік зазначений показник враховується у розмірі 100 відсотків, за перший семестр першого року навчання та останній семестр останнього року навчання — у розмірі 50 відсотків.

Документ, що підтверджує повне відшкодування коштів до державного або місцевого бюджету в установленому розмірі, подається до структурного підрозділу обласної держадміністрації, до повноважень якого належать питання охорони здоров’я або освіти у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня здійснення такого відшкодування.

Варто зазначити, що перевага під час проведення конкурсу надається особам, що претендують на вступ до закладів вищої медичної і педагогічної освіти, які на законних підставах проживають у населеному пункті, в якому розташований роботодавець, або в іншому найближчому населеному пункті (у сільській місцевості або селищі міського типу).

Постанова набуває чинності з 1 січня 2019 року.

Роз’яснення надав головний спеціаліст –

юрисконсульт юридичного сектору апарату райдержадміністрації

Козлов В.В.

 
free pokerfree poker
© Більмацька районна державна адміністрація, Запорізька область, Україна