Інформація про остаточні результати конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу економічного розвитку та торгівлі Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

п/п

П.І.Б. кандидата

   Посада

Загальна кількість балів

Результат конкурсу

161692

Безсала Наталя Олександрівна

Начальник відділу економічного розвитку та торгівлі Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

     17,60

Переможець

конкурсу

        

              Інформація про остаточні результати конкурсу на зайняття тимчасово вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу фінансів Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

п/п

П.І.Б. кандидата

   Посада

Загальна кількість балів

Результат конкурсу

161247

Михайлова Галина

Миколаївна

Головний спеціаліст відділу фінансів Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

     6,60

Переможець

конкурсу

        

Інформація про остаточні результати конкурсу на зайняття тимчасово вакантної посади категорії «Б» на строк повноважень на виборній посаді основного працівника – начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області, головного архітектора району

 

п/п

П.І.Б. кандидата

   Посада

Загальна кількість балів

Результат конкурсу

160267

Рябовол Лариса

Леонідівна

Начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області, головний архітектор району

     12,20

Переможець

конкурсу

      

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ керівника апарату районної державної адміністрації

 

від 10.09.2019 № 11

 

УМОВИ

 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу економічного розвитку та торгівлі Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області.

 

Загальні умови

Посадові

обов’язки

Начальник відділу економічного розвитку та торгівлі Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ;

2) розробляє положення про відділ та функціональні обов’язки працівників відділу;

3) складає плани роботи відділу та звіти про їх виконання;

4) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує голові районної державної адміністрації і департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації пропозиції з цих питань;

5) виконує роботи з прогнозування економічного та соціального розвитку та підготовки його програм;

6) бере участь у розробленні проектів районних програм та їх реалізації;

7) розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку району, та подає їх на розгляд керівництву райдержадміністрації;

8) готує пропозиції голові районної державної адміністрації з питань ефективного використання фінансових та кредитних ресурсів;

9) складає необхідні для роботи баланси (фінансові, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, промислової продукції та продовольства);

10) бере участь у межах своєї компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;

11) спільно з відповідними відділами, іншими службами районної державної адміністрації бере участь у підготовці необхідних матеріалів і пропозицій для інформування голови районної державної адміністрації щодо виконання виконавчими комітетами сільських, селищних рад, бюджетними установами Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, інших актів законодавчої, виконавчої влади;

12) вивчає та перевіряє стан організації розробки програм економічного і соціального розвитку територій сільських і селищних рад, програм з питань житлового будівництва, звіти виконкомів про їх виконання, надає методичну і практичну допомогу;

13) готує матеріали та бере участь у проведенні навчань, семінарів з сільськими, селищними головами, секретарями сільських, селищних рад, начальниками відділів, управлінь районної державної адміністрації з питань, що належать до його компетенції;

14) здійснює аналіз роботи підприємств, які мають заборгованість по платежах в бюджет та звітують про збитковість фінансово-господарської діяльності;

15) виконує інші доручення голови райдержадмістрації, його заступників.

 Умови оплати праці

Посадовий оклад   6800,00 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроковість призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»);

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явленого виконавчого документа до примусового виконання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи приймаються до 15 години 30 хвилин 27 вересня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування конкурсу

Конкурс проводиться 03 жовтня 2019 року о 10:00 годині за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 54, каб.18.

смт. Більмак, Більмацький район, Запорізька область.

Прізвище, ім’я та    

по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шевченко Ніна Дмитрівна,  

тел.: (06147) 21370, e-mail: kuib@zp.ukrtel.net

                        

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше одного року.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

4) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

2.

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтовувати власну позицію;

3) досягнення кінцевих результатів.

3.

Управління організацією роботи

1) організація і контроль роботи;

2) вміння ефективної комунікації та публічних виступів.

4.

Комунікація та взаємодія

1) вміння ефективної координації з іншими;

2) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

3) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

4) відкритість.

5.

Впровадження змін

1) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

2) оцінка ефективності здійснених змін.

6.

Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

7.

Особисті компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

4) дипломатичність та гнучкість;

5) незалежність та ініціативність;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;
Закону України«Про державну службу»;
Закону України«Про запобігання корупції»;

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції   (положення про структурний підрозділ)

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»; Закону України «Про доступ до публічної інформації»; Закону України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про захист персональних даних»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про державні цільові програми»;

Закон України «Про енергозбереження»;

Закон України «Про підприємництво»;

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про інвестиційну діяльність»;

Закон України «Про інноваційну діяльність»;

Закон України «Про природно-заповідний фонд України»;

Закон України «Про охорону навколишнього природного серидовища»;

Закон України «Про автомобільний транспорт»;

Закон України «Про державно-приватне партнерство»;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ начальника

 

відділу фінансів

 

                                                                                            від 06 вересня 2019 № 30

 

УМОВИ

 

проведення конкурсуна зайняття тимчасово вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу фінансів Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства.

2. Забезпечує виконання покладених на відділ фінансів завдань щодо реалізації державної політики у сфері, дорученій відділу.

3. Забезпечує правильну     організацію   бухгалтерського обліку і         звітності, виконує роботу     по виконанню   кошторису   витрат   на   утримання     апарату відділу.

4. Контролює виконання законодавчих та нормативних актів, розпоряджень (наказів) керівників міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, наказів начальника відділу фінансів в межах делегованих йому повноважень і компетенції.

5. Забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо організації бухгалтерського обліку і звітності та фінансово-господарської діяльності, контролює дотримання правил його ведення.  

6. Здійснює контроль за веденням касових операцій.

7. Організовує облік грошових надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву.

8. Планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання апарату відділу фінансів, складає кошторис на його утримання.

9. Контролює звітність, своєчасність та правильність оформлення документів, використання фонду оплати праці; встановлення посадових окладів; дотримання фінансової дисципліни; правильність нарахування та перерахування податків до бюджету та інших платежів; дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; стягнення у встановлений термін дебіторської заборгованості в відділі фінансів райдержадміністрації.

10. Відповідає за ведення та обробку баз персональних даних відділу фінансів.

11. Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності відділу фінансів з метою виявлення резервів, запобігання втратам.  

12. Організовує правильний документообіг з дотриманням встановлених форм бухгалтерського обліку та звітності.  

13. Забезпечує   збереження матеріальних цінностей,   які належать відділу фінансів Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області.

14. Здійснює розміщення бухгалтерської звітності в електронній системі «Є-Data».

15. Відповідальна за здійснення допорогових закупівель в системі електронних закупівель «ProZoro».

16. Виконує     покладені службові   обов’язки,   своєчасно і точно   виконує   вказівки своїх     керівників, зберігає   державну та службову   таємницю, постійно вдосконалює   організацію своєї роботи     і   підвищує   професійну   кваліфікацію,   завжди діє   в межах своїх   повноважень.

17. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

18. Виконує інші доручення начальника відділу фінансів надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

  Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4900,00 гривень, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- розмір  надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

-  інші надбавки, доплати та премії визначаються  відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

   Інформація про     строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово, на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

Перелік документів,   необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до заміщення посади головного спеціаліста відділу фінансів Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 зі змінами, до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту;

6) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

7) заповнену особову картку встановленого зразка;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

Строк подання документів: документи подаються до відділу фінансів Більмацької районної державної адміністрації за адресою:                  

вул. Центральна, будинок 52, смт.Більмак Більмацького району Запорізької області, 71001.

Кінцевий термін прийняття документів для участі у конкурсі 25 вересня 2019 року до 16 години 00 хвилин

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

  Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування конкурсу

Конкурс проводиться 30 вересня 2019 року                 о 13:00 годині за адресою: вул. Центральна, буд. 54, смт. Більмак, Більмацького району, Запорізької області, 71001.  

  Прізвище, ім’я та

  по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шапран Ольга Анатоліївна,  

тел.: (06147) 2-12-32,

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи 

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компонент вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння вирішувати комплексні завдання;

4) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2.

Командна робота та взаємодія

1) вміння ефективної координації з іншими;

2) вміння працювати в команді.

3.

Сприйняття змін

1)    здатність приймати зміни та змінюватись.

4.

Технічні вміння

1) володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача;

2) уміння роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Exces, Power Point) на рівні досвідченого користувача.

3) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

4) Встановлення та оновлення комп'ютерних програм

5.

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;
Закону України«Про державну службу»;
Закону України«Про запобігання корупції»;

2.

Знання спеціального   законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції   (положення про структурний підрозділ)

1) Бюджетний Кодекс України;

2) Кодекс законів про працю України;

3) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4) Закону України «Про доступ до публічної         інформації»;

  5) Закону України «Про звернення громадян».

6) Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

           

 

Начальник                                                                                    Віталій ХОМЕНКО

     

Інформація про остаточні результати конкурсу на зайняття тимчасово вакантної посади категорії «В» - провідного спеціаліста відділу фінансів Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

 

п/п

П.І.Б. кандидата

   Посада

Загальна кількість балів

Результат конкурсу

158183

Безсала Наталя

Олександрівна

Провідний спеціаліст відділу фінансів Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

     6,75

Переможець

конкурсу

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату районної державної адміністрації

від 30.08.2019 № 10

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття тимчасово вакантної посади державної служби категорії «Б» на строк повноважень на виборній посаді основного працівника - начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області, головного архітектора району.

 

Загальні умови

Посадові

обов’язки

Начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області, головний архітектор району:

1)забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює підготовку рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

4) здійснює підготовку пропозицій до програм соціально-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;

5) здійснює моніторинг реалізації схеми планування території району, стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій, забудови та іншого використання територій);

6) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

7) здійснює внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

8) здійснює підготовку пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

9) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

10) здійснює координацію діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

11) здійснює надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

12) здійснює надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки;

13) здійснює надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

14) здійснює надання пропозицій щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування;

15) здійснює забезпечення ведення містобудівного кадастру на території району;

16) здійснює сприянню створенню та оновленню картографічної основи території області;

17) розробляє проєкти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

18)забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

19) виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

 Умови оплати праці

Посадовий оклад   – 6800,00 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово на строк повноважень на виборній посаді основного працівника.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»);

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явленого виконавчого документа до примусового виконання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи приймаються до 17 години 17 вересня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування конкурсу

Конкурс проводиться 20 вересня 2019 року о 10:00 годині за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 54, каб.18.

смт. Більмак, Більмацький район, Запорізька область.

Прізвище, ім’я та    

по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шевченко Ніна Дмитрівна,  

тел.: (06147) 21370, e-mail: kuib@zp.ukrtel.net

                        

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта відповідного професійного спрямування, ступінь вищої освіти не нижче магістра (стаття 19 Закону України «Про державну службу», у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра):

галузь знань – «Будівництво та архітектура», спеціальність – «Будівництво», «Архітектура», «Гідротехніка (водні ресурси);

галузь знань – «Будівництво та архітектура», спеціальність«Промислове і цивільне будівництво», «Гідротехнічне будівництво», «Сільськогосподарське будівництво», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Автомобільні дороги і аеродроми», «Мости і транспортні тунелі», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення», «Архітектура будівель і споруд», «Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища», «Реставрація пам’яток архітектури та містобудування і реконструкція об’єктів архітектури», «Гідромеліорація», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», «Водогосподарське та природоохоронне будівництво», «Гідротехніка»;

галузь знань – «Архітектура та будівництво», спеціальність – «Архітектура та містобудування», «Будівництво та цивільна інженерія», «Геодезія та землеустрій», «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше одного року та мають стаж роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

4) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

2.

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтовувати власну позицію;

3) досягнення кінцевих результатів.

3.

Управління організацією роботи

1) організація і контроль роботи;

2) вміння ефективної комунікації та публічних виступів.

4.

Комунікація та взаємодія

1) вміння ефективної координації з іншими;

2) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

3) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

4) відкритість.

5.

Впровадження змін

1) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

2) оцінка ефективності здійснених змін.

6.

Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

7.

Особисті компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

4) дипломатичність та гнучкість;

5) незалежність та ініціативність;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;
Закону України«Про державну службу»;
Закону України«Про запобігання корупції»;

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції   (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про архітектурну діяльність»;

Закон України «Про основи містобудування»;

Закон України «Про житлово – комунальні послуги»;

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

інші акти законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих.

 

 

                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

 

   Наказ начальника

 

відділу фінансів

 

                                                                                                від 15 серпня 2019 № 27

 

УМОВИ

          проведення конкурсуна зайняття тимчасово вакантної посади державної служби категорії «В» - провідного

           спеціаліста відділу фінансів Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства.

2. Забезпечує виконання покладених на відділ фінансів завдань щодо реалізації державної політики у сфері, дорученій відділу.

3. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ   завдань, керуючись чинним законодавством.

4. Здійснює реєстрацію та контроль за вхідною та вихідною кореспонденцією в відділі фінансів.

5. Здійснює відповідність документів до вимог Інструкції з діловодства відділу.

6. Виконує обов'язки по здійсненню діловодства, контрольної діяльності та виконавської дисципліни.

7. Проводить аналіз стану виконавської дисципліни та ініціює розгляд даних питань на нарадах відділу фінансів.

8. Здійснює контроль за наявністю та наповнюваністю "контрольних папок" на виконання розпоряджень голови райдержадміністрації.

9. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

10. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку, принципів державної служби та правил етичної поведінки.

11. Розробляє річні та квартальні плани роботи з кадрами та складає звіти про їх виконання.

12. Готує проекти наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників відділу фінансів, оформляє та забезпечує зберігання їх кадрових облікових документів.

13. Готує проекти наказів з питань кадрової роботи, державної служби та навчання і підвищення кваліфікації державних службовців;

14. Приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

15. Вивчає ділові якості, біографічні дані осіб, що претендують на заміщення посад державних службовців, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходження державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця.

16. Оформляє документи про прийняття Присяги державного службовця працівниками відділу фінансів та присвоєння їм відповідних рангів державних службовців;

17. Обчислює стаж державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників відділу фінансів.

18. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії відділу фінансів, готує необхідні документи для атестації державних службовців.   Здійснює і бере участь у проведенні щорічного оцінювання виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.

19. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ державних службовців відділу фінансів.

20. Надає методичну та консультативну допомогу працівникам відділу фінансів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

21. Проводить організаційну та роз’яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції.

22. Проводить перевірку фактів своєчасності подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру працівників відділу фінансів та перевірка таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю.

23. В межах своєї компетенції здійснює роботу по формуванню кадрового резерву.

24. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

25. Веде реєстрацію прийому громадян начальником відділу фінансів по особистих питаннях.          

26. Веде табель обліку використання робочого часу працівниками відділу фінансів.

27.Проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.

28. Готує документи, необхідні для призначення пенсій працівникам відділу фінансів.

29. Забезпечує облік в комп’ютерній системі «Кадри» облікових даних державних службовців, та збір інформації щодо зміни облікових даних, що відбулись, зазначеної категорії державних службовців.

30. Забезпечує внесення до кадрових облікових документів відповідних змін облікових даних, що відбулись.

31. Організовує роботу по розгляду запитів щодо надання публічної інформації.

32. Відповідає за ведення та обробку баз персональних даних відділу фінансів.

33. Встановлює та переустановлює комп'ютерні програми.

34. Виконує технічне обслуговування комп'ютерної техніки управління фінансів.

35. Виконує інші доручення начальника відділу, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

36. Постійно підвищує рівень своєї професійної компетентності та удосконалює організацію службової діяльності.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3810,00 гривень, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- розмір  надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

-  інші надбавки, доплати та премії визначаються  відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про     строковість чи

безстроковість призначення на

посаду

Тимчасово, на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

 

 

 

Інформація про остаточні результати конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «Б» - начальника служби у справах

дітей Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

п/п

П.І.Б. кандидата

   Посада

Загальна кількість балів

Результат конкурсу

145836

Симоненко Неля

Петрівна

Начальник служби у справах дітей Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

     17,80

Переможець

конкурсу

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ керівника апарату районної державної адміністрації

від 15.05.2019 № 7

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника служби у справах дітей Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

І. Загальні умови

1.

Посадові

обов’язки.

Начальник служби у справах дітей Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області:

1) здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

2) розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

3) забезпечує ефективне виконання покладених на службу у справах дітей завдань щодо реалізації державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей та в межах компетенції служби;

4) організовує розробку проектів нормативно-правових актів, програм, що належать до компетенції служби;

5) у межах наданих повноважень визначає політику та стратегію діяльності служби у справах дітей. Контролює процеси реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей, виконання нормативно-правових актів, розпоряджень і наказів по міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади у межах затверджених посадових обов'язків;

6) вирішує питання, пов’язані з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

7) визначає пріоритетні напрямки поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

8) організовує надання місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичної, методичної та консультативної допомоги у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) здійснює інші функції, які випливають із покладених на нього завдань, відповідно до законодавства.

10) та інше.

2.

 Умови оплати праці.

Посадовий оклад – 6800,00 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

3.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду.

Безстроковість призначення на посаду.

4.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 Особа яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» або «Б», також подає до конкурсної комісії заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явленого виконавчого документа до примусового виконання.

Документи приймаються до 15-00 години 31 травня 2019 року.

5.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу.

Конкурс проводиться 6 червня 2019 року о 10:00 годині за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 54, каб.18.

смт. Більмак, Більмацький район, Запорізька область.

6.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Шевченко Ніна Дмитрівна,

тел.: (06147) 21370, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 
 

Кваліфікаційні вимоги

 
 

1.

Освіта.

Ступінь вищої освіти не нижче магістра,

галузь знань «Педагогічна робота», «Соціальна робота», «Право», «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Психологія»

(у разі коли особа, яка петендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

 
 

2.

Досвід роботи.

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше одного року.

 
 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

 
 

Вимоги до компетентності

 
 

Вимога

Компоненти вимоги

 
 

1.

Лідерство

- організаторські здібності;

- вміння обгрунтувати власну позицію;

- ведення ділових переговорів;

- досягнення кінцевих результатів.

 
 

2.

Прийняття ефективних рішень

- вміння вірішувати комплексні завдання;

- встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

здатність своєчасно приймати виважені рішення;

- вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань;

- аналіз державної політики у сфері захисту прав дітей;

- наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних);

 
 

3.

Комунікації та взаємодія

- вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

співпраця та налагодження партнерської взаємодії.

 
 

4.

Впровадження змін

- реалізація плану змін;

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них.

 
 

5.

Управління організацією роботи та персоналом

- організація і контроль роботи;

- вміння працювати в команді та керувати командою;

- мотивування;

- оцінка і розвиток підлеглих;

- вміння розв’язання конфліктів.

 
 

6.

Особистісні компетенції

- дисципліна і системність;

- самоорганізація та орієнтація на розвиток;

- дипломатичність та гнучкість;

- незалежність та ініціативність;

- орієнтація на обслуговування;

- аналітичні здібності;

- вміння працювати в стресових ситуаціях.

 
 

Професійні знання

 
 

Вимога

Компоненти вимоги

 
 

1.

Знання законодавства 

    Знання:

    - Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції».

 
 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції   (положення про структурний підрозділ)

- Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;

-Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

- Сімейний кодекс України;

- Закон України «Про охорону дитинства»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».

 
             

Начальник відділу кадровоїроботи апарату                                                                          О. ПАВЛЮК

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ керівника апарату районної державної адміністрації

12.04.2019№ 4

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - завідувача юридичного сектору апарату Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

І. Загальні умови

1.

Посадові

обов’язки.

Завідувач юридичного сектору апарату Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області:

1) здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань;

2) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання, покладених на відділ завдань;

3) контролює відповідність діючому законодавству розпоряджень голови районної державної адміністрації;

4) забезпечує правильне застосування законодавства в районній державній адміністрації, інформує керівництво про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

5) перевіряє відповідність законодавству проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів, що подаються на підпис керівництва, візує їх за наявності віз керівників відповідних підрозділів, інших заінтересованих осіб;

6) спільно з відповідними відділами, управліннями та службами районної державної адміністрації готує пропозиції про внесення змін та доповнень до розпорядження голови райдержадміністрації, скасування їх чи визнання такими, що втратили чинність;

7) за дорученням голови районної державної адміністрації   представляє інтереси районної державної адміністрації в судах, адміністративних господарських судах, а також в інших органах при розгляді правових питань

8) бере участь в розгляді звернень громадян з питань виконання законів України, порушення прав громадян;

9) готує довідки з питань відповідності вимогам чинного законодавства рішень виконавчих комітетів сільських, селищних рад з питань делегованих повноважень органів винонавчої влади;

10) погоджує проекти рішень районної ради, які виносяться заступниками голови районної державної адміністрації, начальниками структурних підрозділів;

11) організовує роботу з проведення юридичного всеобучу;

12) консультує з правових питань відділи, управління, служби районної державної адміністрації, надає допомогу з правових питань виконавчим комітетам сільських, селищних рад;

13) веде позовну та претензійну роботу;

14) подає на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області нормативно-правові акти районної державної адміністрації;

15) контролює виконання рішень, постанов ухвал судів у справах, де однією із сторін є районна державна адміністрація;

16) формує переліки діючих, скасованих розпоряджень голови районної державної адміністрації, розпоряджень, які втратили чинність та до яких внесено зміни;

17) здійснює підготовку, укладаня та контроль за виконанням господарських договорів з підприємствами, установами, організаціями, громадянами, надання правової оцінки їх проектам;

18) виконує інші доручення голови та заступників голови районної державної адміністрації;

19) забезпечує належний облік і зберігання текстів нормативно-правових актів райдержадміністрації.

2.

 Умови оплати праці.

Посадовий оклад   – 5600,00 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

3.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду.

Безстроковість призначення на посаду.

4.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади завідувача юридичного сектора апарату Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 зі змінами, до якої додається резюме у довільній формі;

3) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»);

9) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини,сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явленого виконавчого документа до примусового виконання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетеннтності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи приймаються до 17-00 години 02 травня 2019 року.

5.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу.

Конкурс проводиться 14 травня 2019 року о 10:00 годині за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 54, каб.18.

смт. Більмак, Більмацький район, Запорізька область.

6.

Прізвище, ім’я та    

по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Шевченко Ніна Дмитрівна,  

тел.: (06147) 21370, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 
 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта.

Вища юридична освіта не нижче магістра

(у разі коли особа, яка петендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

 

2.

Досвід роботи.

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше одного року.

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Лідерство

- вміння обгрунтувати власну позицію;

- досягнення кінцевих результатів.

 

2.

Прийняття ефективних рішень

-вміння вирішувати комплексні завдання;

- ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні).

 

3.

Комунікації та взаємодія

- вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

- співпраця та налагодження партнерської взаємодії.

 

4.

Впровадження змін

- реалізація плану змін;

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них.

 

5.

Управління організацією роботи та персоналом

- організація і контроль роботи;

- вміння працювати в команді та керувати командою;

- мотивування;

- оцінка і розвиток підлеглих;

- вміння розв’язання конфліктів.

 

6.

Особистісні компетенції

- відповідальність;

- самоорганізація та орієнтація на розвиток;

- орієнтація на саморозвиток;

- аналітичні здібності;

- вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

    Знання: 

- Конституції України;

- Закону України«Про державну службу»;

- Закону України«Про запобігання корупції»;

- Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закону України «Про звернення громадян»;

- Закон України «Про очищення влади»;

- Закон України «Про захист персональних даних».

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції   (положення про структурний підрозділ)

-  Земельний кодекс України;

-  Цивільний кодекс України;

-  Господарський кодекс України;

-  Цивільний процесуальний кодекс України;

-  Господарський процесуальний кодекс України;

-  Кодекс законів про працю України;

-  Закон України «Про оренду землі»;

- Закон України «Про інформацію».

         

Заступник керівника апарату,

начальник організаційного відділу

апарату                                                                                                   О.КОРІНЕЦЬ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                      наказ начальника відділу освіти,

             молоді та спорту райдержадміністрації
 
09.01.2019 № 002
УМОВИ
 проведення конкурсу
 на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –
 головного спеціаліста – бухгалтера відділу освіти, молоді та спорту
Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області
 

Загальні умови

1.

Посадові

обов’язки

Головний спеціаліст – бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації у процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень:

1) забезпечує ведення бухгалтерського обліку дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності відділу і технології оброблення облікових даних;

2) складає кошториси доходів і видатків по державному бюджету на утримання відділу та здійснює контроль за їх виконанням;

3) готує розподіли виділених бюджетних асигнувань по місцевому бюджету для розпорядників бюджетних коштів, зокрема для комунальної установи «Фінансово-господарська група з централізованого обслуговування закладів та установ освіти Більмацького району»;

4) складає бюджетний запит, планові видатки на утримання відділу;

5) здійснює формування та аналіз виконання паспортів бюджетних програм;

6) організовує облік майна, зобов’язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, забезпечує своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат, виконання кошторисів витрат, а також фінансових розрахункових операцій;

7) забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів розрахунків із заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів у державний бюджет, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованості;

8) веде роботу із забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших витрат, збереження бухгалтерських документів і здачі їх у встановленому порядку в архів;

9) готує юридичні, фінансові зобов’язання та платіжні доручення для подання в органи Державної казначейської служби України;

10) проводить нарахування заробітної плати працівникам відділу, надає оперативну та статистичну звітність щодо нарахованої заробітної плати;

11) складає баланс і зведені звіти про доходи і витрати коштів, про використання державного та місцевого бюджетів, іншу бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність і подає їх у встановленому порядку у відповідні органи;

12) складає податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій;

13) виконує інші завдання начальника відділу.

2.

Умови оплати праці

- посадовий оклад -  4100 грн., визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- розмір  надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

-  інші надбавки, доплати та премії визначаються  відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

3.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово, на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

4.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строкїх подання

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади головного спеціаліста - бухгалтера відділу освіти, молоді та спорту Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 зі змінами, до якої додається резюме у довільній формі; 

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

Строк подання документів: документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях та подаються до відділу освіти, молоді та спорту Більмацької районної державної адміністрації за адресою: 71001, вул. Центральна, будинок 52,             смт. Більмак, Більмацький район, Запорізька область.

Кінцевий термін прийняття документів для участі у конкурсі 24 січня 2019 року до 16 год.

5.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

31 січня 2019 року, 10.00 год., за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 54, смт. Більмак, Більмацький район, Запорізька область.  

6.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Селезньова Тамара Миколаївна,  

тел.: (06147) 21691, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, ступінь освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за фінансово-економічним напрямом підготовкита спеціальністю «Бухгалтерський облік».

2.

Досвід роботи 

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння вирішувати комплексні завдання;

4) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2.

Командна робота та взаємодія

1) вміння ефективної координації з іншими;

2) вміння працювати в команді;

3) здатність дослухатися, сприймати та викладати думку.

3.

Сприйняття змін

1) здатність приймати зміни та змінюватись.

4.

Технічні вміння

1) вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку;

2) вільне володіння персональним комп'ютером;

3) знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

4) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

5.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях;

7) орієнтація на саморозвиток;

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про очищення влади»;

5) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

6) Закон України «Про звернення громадян»;

7) Закон України «Про доступ до публічної інформації».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції   (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

1) Бюджетний Кодекс України;
2) Закон України «Про захист персональних даних»;

3) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

4) Кодекс законів про працю України;

5) основні Закони та нормативні акти України, які регулюють роботу з організації бухгалтерського обліку і складання звітності.

 

Начальник                                                                                    В. КРУТЬКО

 

 

 

 

 

Інформація про остаточні результати конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В» - головного спеціаліста сектору опіки і піклування служби у справах дітей Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

 

п/п

П.І.Б. кандидата

   Посада

Загальна кількість балів

Результат конкурсу

101705

Синякова Іванна Вікторівна

Головний спеціаліст сектору опіки і піклування служби у справах дітей Більмацької райдержадміністрації

     7,5

Переможець

конкурсу

 

Конкурсною комісією визначеного другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади: Нечитайла Вадима Івановича з зальною кількістю балів 6,75.

         

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ керівника апарату районної державної адміністрації

 

11.09.2018 № 9

 

 

 

УМОВИ

 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста сектору опіки і піклування служби у справах дітей Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області»

 

І. Загальні умови

1.

Посадові

обов’язки.

Головний спеціаліст сектору опіки і піклування служби у справах дітей районної державної адміністрації:

1) забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять до районної державної адміністрації, в межах визначеної компетенції і несе персональну відповідальність за порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків, для регіонального та централізованого обліку;

2) здійснює підготовку разом із фахівцями відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації проектів поточних та перспективних планів роботи, а також відповідних пропозицій щодо виконання указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, їх доручень у межах компетенції сектору;

3) проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання нормативно-правових і організаційно-розпорядчих документів для начальника служби та керівництва районної державної адміністрації;

4) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань опіки, піклування, надання правового статусу та влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

5) готує інформаційні, довідкові та аналітичні матеріали з питань опіки, піклування та усиновлення;

6) готує висновки про можливість виконання заявником обов’язків опікуна, піклувальника;

7) веде первинний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та вчасно вносить записи до книг обліку, передбачених чинним законодавством;

8) веде документацію щодо усиновлення, обстежує житлово-побутові умови кандидатів в усиновлювачі, готує висновки про можливість бути усиновлювачем;

9) у визначений законодавством термін складає та направляє до служби у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації анкети дітей, які підлягають усиновленню, для постановки їх на регіональний облік і несе персональну відповідальність за достовірність поданої інформації та документації;

10) готує та направляє до Департаменту захисту прав дітейта усиновлення Міністерства соціальної політики України уточнену інформації про зміну статусу та зняття з обліку дітей, які підлягають усиновленню;

11) формує банк даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

12) аналізує стан роботи з питань соціального захисту і захисту прав інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в навчальних закладах району;

13) перевіряє умови утримання та виховання дітей в сім’ях усиновлювачів, прийомних сім’ях та ДБСТ;

14) надає методичну та консультативну допомогу організаціям, установам (усіх форм власності), навчальним закладам та громадянам з питань опіки, піклування та усиновлення;

15) бере участь у підготовці та проведенні Координаційної ради з питань соціального захисту неповнолітніх, комісії з питань захисту прав дитини при голові райдержадміністрації;

16) бере участь у підготовці проведення нарад, семінарів, зборів, конференцій з питань опіки, піклування, соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які проводить служба;

17) організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством;

18) дотримується правил внутрішнього службового розпорядку;

19) виконує інші доручення начальника служби у разі виробничої необхідності та згідно з нормативно-правовими актами та положенням про службу.

2.

Умови оплати праці.

Посадовий оклад – 4100,00 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

3.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду.

Безстроковість призначення на посаду.

4.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади головного спеціаліста сектору опіки і піклування служби у справах дітей Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 зі змінами, до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів: документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях та подаються до Більмацької районної державної адміністрації за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 54, смт. Більмак, Більмацький район, Запорізька область.

Кінцевий термін прийняття документів для участі у конкурсі 26 вересня 2018 року до 16 год.

5.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу.

Конкурс проводиться 01 жовтня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 54, каб. 18.

смт. Більмак, Більмацький район, Запорізька область.

6.

Прізвище, ім’я та    

по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Шевченко Ніна Дмитрівна,  

тел.: (06147) 21370, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта.

Вища, ступінь освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за відповідним напрямом підготовки та спеціальністю;

галузь знань «Педагогічна робота», «Соціальна робота», «Право», «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Психологія»

 

2.

Досвід роботи.

Не потребує

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Якісне виконання поставлених завдань

1) Вміння   працювати з інформацією.

2) Орієнтація   на досягнення кінцевих результатів.

3) Вміння вирішувати комплексні завдання.

 

2.

Командна робота та взаємодія

1) Вміння ефективної координації з іншими.

2) Вміння працювати в команді.

3) Вміння надавати зворотний зв'язок.

 

3.

Сприйняття змін

Здатність приймати зміни та змінюватись.

 

4.

Технічні вміння

1) Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

2) Знання програм Microsoft Office (Word, Excel).

3) Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

5.

Особистісні компетенції

1) Відповідальність.

2) Системність і самостійність в роботі.

3) Уважність до деталей.

4) Наполегливість.

5) Орієнтація на саморозвиток.

6) Вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

    Знання: 

- Конституції України;

- Закону України«Про державну службу»;

- Закону України«Про запобігання корупції»;

- Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції   (положення про структурний підрозділ)

- Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;

-Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

- Сімейний кодекс України;

- Закон України «Про охорону дитинства»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».

             

                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  наказ начальника відділу освіти,

                                                                                            молоді та спорту райдержадміністрації

                                                         09.08.2018  № 144

   

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спортуБільмацької районної державної адміністрації Запорізької області

 

Загальні умови

1.

Посадові

обов’язки

1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури та спорту на районному рівні;

2) готує пропозиції до проектів районних програм   і планів поліпшення становища молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

3) сприяє збереженню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;

4) здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацької спортивної школи;

5) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

6) формує календарні плани спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;

7) організовує та бере участь у проведенні    спартакіад, турнірів, інших фізкультурно-спортивних заходів, спрямованих на покращення фізичного виховання дітей і молоді;

8) комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня;

9) порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів, меценатів і фахівців фізичної культури і спорту;

10) залучає молодіжні громадські організації та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;

11) координує діяльність органів місцевого самоврядування з питань молодіжної політики та фізичної культури і спорту;

12) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління держадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

13) сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об’єднань за інтересами, у тому числі за місцем поживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;

14) організовує і проводить заходи з формування громадянської позиції та національно-патріотичного виховання молоді;

15) проводить інформаційно-роз’яснювальну, консу-льтаційну роботу, семінари з питань, що належать до його компетенції;

16) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

17) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

2.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

3.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

4.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строкїх подання

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів: документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях та подаються до відділу освіти, молоді та спорту Більмацької районної державної адміністрації за адресою: 71001, вул. Центральна, будинок 52,          смт. Більмак, Більмацький район, Запорізька область.

Кінцевий термін прийняття документів для участі у конкурсі 29 серпня 2018 року до 16 год.

5.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

04вересня 2018 року, 10.00 год., за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 54, смт. Більмак, Більмацький район, Запорізька область.

6.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Селезньова Тамара Миколаївна,  

тел.: (06147) 21691, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, ступінь освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за відповідним напрямом підготовкита спеціальністю

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння вирішувати комплексні завдання;

2.

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння надавати зворотний зв'язок;

3.

Сприйняття змін

1) здатність приймати зміни та змінюватись;

4.

Технічні вміння

1) вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку;

2) знання програм Microsoft Office (Word, Excel);

3) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;

5.

Особистісні  

компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях;

7) орієнтація на саморозвиток;

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про очищення влади»;

5) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції   (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про фізичну культуру і спорт»;

Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

Закону України «Про освіту»;

Закону України «Про загальну середню освіту»;

Закону України «Про позашкільну освіту»;

Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

Закону України «Про охорону дитинства»;

Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Начальник                                                                                   В. КРУТЬКО

 

 

                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 наказ начальника відділу освіти,

                                                                                            молоді та спорту райдержадміністрації

                                                         09.08.2018  № 144

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста – бухгалтера відділу освіти, молоді та спорту

Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

 

Загальні умови

1.

Посадові

обов’язки

Головний спеціаліст – бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації у процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень:

1) забезпечує ведення бухгалтерського обліку дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності відділу і технології оброблення облікових даних;

2) складає кошториси доходів і видатків по державному бюджету на утримання відділу та здійснює контроль за їх виконанням;

3) готує розподіли виділених бюджетних асигнувань по місцевому бюджету для розпорядників бюджетних коштів, зокрема для комунальної установи «Фінансово-господарська група з централізованого обслуговування закладів та установ освіти Більмацького району»;

4) складає бюджетний запит, планові видатки на утримання відділу;

5) здійснює формування та аналіз виконання паспортів бюджетних програм;

6) організовує облік майна, зобов’язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, забезпечує своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат, виконання кошторисів витрат, а також фінансових розрахункових операцій;

7) забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів розрахунків із заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів у державний бюджет, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованості;

8) веде роботу із забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших витрат, збереження бухгалтерських документів і здачі їх у встановленому порядку в архів;

9) готує юридичні, фінансові зобов’язання та платіжні доручення для подання в органи Державної казначейської служби України;

10) проводить нарахування заробітної плати працівникам відділу, надає оперативну та статистичну звітність щодо нарахованої заробітної плати;

11) складає баланс і зведені звіти про доходи і витрати коштів, про використання державного та місцевого бюджетів, іншу бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність і подає їх у встановленому порядку у відповідні органи;

12) складає податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій;

13) виконує інші завдання начальника відділу.

2.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

3.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово, на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

4.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строкїх подання

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів: документи приймаються протягом 25 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях та подаються до відділу освіти, молоді та спорту Більмацької районної державної адміністрації за адресою: 71001, вул. Центральна, будинок 52,          смт. Більмак, Більмацький район, Запорізька область.

Кінцевий термін прийняття документів для участі у конкурсі 03 вересня 2018 року до 16 год.

5.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

06 вересня 2018 року, 10.00 год., за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 54, смт. Більмак, Більмацький район, Запорізька область.

6.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Селезньова Тамара Миколаївна,  

тел.: (06147) 21691, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, ступінь освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за відповідним напрямом підготовкита спеціальністю

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння вирішувати комплексні завдання;

4) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2.

Командна робота та взаємодія

1) вміння ефективної координації з іншими;

2) вміння працювати в команді;

3) здатність дослухатися, сприймати та викладати думку.

3.

Сприйняття змін

1) здатність приймати зміни та змінюватись.

4.

Технічні вміння

1) вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку;

2) вільне володіння персональним комп'ютером;

3) знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

4) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

5.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях;

7) орієнтація на саморозвиток;

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про очищення влади»;

5) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

6) Закон України «Про звернення громадян»;

7) Закон України «Про доступ до публічної інформації».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції   (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

1) Бюджетний Кодекс України;
2) Закон України «Про захист персональних даних»;

3) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

4) Кодекс законів про працю України;

5) основні Закони та нормативні акти України, які регулюють роботу з організації бухгалтерського обліку і складання звітності.

Начальник                                                                                  В. КРУТЬКО

 

 

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ начальника відділу культури і

туризму Більмацької районної державної адміністрації

20 липня  2018 року № 36 осн.

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста – бухгалтера відділу культури і туризму Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

 

 

Загальні умови

1.

Посадові

обов’язки.

Головний спеціаліст – бухгалтер відділу культури і туризму у процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень:

1) Забезпечує ведення бухгалтерського обліку дотримуючись єдиних  методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

2) Здійснює контроль за складанням та виконанням кошторисів доходів і видатків відділу по державному бюджету на утримання управління.

3) Складає квартальні, річні та зведені звіти.

4) Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несакціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

5) Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності відділу, підписання її та подання в установлені строки користувачам. Здійснює заходи щодо подання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів відділу.

6) Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затвердженими формами та інструкціями.

7) За погодженням начальника відділу забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.

8) Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

9) Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи у відділі, оформленні матеріалів, пов’язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

10) Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях та закладах. Організовує роботу з підготовки пропозицій для начальника відділу щодо:

- визначення облікової політики установи, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності відділу і технології оброблення облікових даних;

- розроблення систем і форм внутрішньогосподарського обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;

- визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;

- поліпшення системи інформаційного забезпечення відділу та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

- впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;

- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріалів, трудових та фінансових ресурсів.

7) Складає щоквартальні звіти про проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти.

8) Складає податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

9) Складає розрахунки по водопостачанню та водовідведенню.

10) Виконує інші завдання начальника відділу.

2.

Умови оплати праці.

Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

3.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду.

Безстроково.

4.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання.

  1)Копія паспорта громадянина України;

 2) Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади головного спеціаліста - бухгалтера відділу культури і туризму Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 зі змінами, до якої додається резюме у довільній формі; 

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність)

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів: документи приймаються протягом 15календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях та подаються до відділу культури і туризму Більмацької районної державної адміністрації за адресою: 71001, вул. Суворова, буд. 1, смт. Більмак Більмацький район Запорізька область,

Кінцевий термін прийняття документів для участі у конкурсі 03 серпня 2018 року до 15 год.

5.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу.

09 серпня 2018 року, 10.00 год.

за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 54, смт. Більмак Більмацький район Запорізька область,

6.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта.

Вища, ступінь освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за відповідним напрямом підготовкита спеціальністю

 

2.

Досвід роботи.

Не потребує

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння  працювати з інформацією;

2) орієнтація  на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння вирішувати комплексні завдання;

4) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

 

2.

Командна робота та взаємодія

1) вміння ефективної координації з іншими;

2) вміння працювати в команді;

3) здатність дослухатися, сприймати та викладати думку.

 

3.

Сприйняття змін

1) здатність приймати зміни та змінюватись.

 

4.

Технічні вміння

1) вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку;

2) вільне володіння персональним комп'ютером;

3) знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

4) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

5.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях;

7) орієнтація на саморозвиток;

 

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про очищення влади»;

5) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

6) Закон України «Про звернення громадян»;

7) Закон України «Про доступ до публічної інформації».

 
 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції   (положення про структурний підрозділ)

 Закони України:

1) Бюджетний  Кодекс України;
   2
) Закон України «Про захист персональних даних»;

3) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

4) Кодекс законів про працю України;

5) основні Закони та нормативні акти України, які регулюють роботу з організації бухгалтерського обліку і складання звітності.

         

 

Начальник                                                                                     Є. ШАКУН

 

Інформація про остаточні результати конкурсу на зайняття вакантної посади державноїслужби категорії«В» - головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

 

П.І.Б. кандидата

   Посада

Загальна кількість балів

Результат конкурсу

Залата

Юрій

Іванович

Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Більмацької райдержадміністрації

     7,3

Переможець

конкурсу

                                                                                                                        

 
free pokerfree poker
© Більмацька районна державна адміністрація, Запорізька область, Україна