Інформація про остаточні результати конкурсу на зайняття вакантної посади державної

служби категорії «Б» - начальника відділу економічного розвитку та торгівлі Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

П.І.Б. кандидата

   Посада

Загальна кількість балів

Результат конкурсу

Усик Ірина

Володимирівна

Начальник відділу економічного розвитку та торгівлі Більмацької райдержадміністрації

     15,25

Переможець

конкурсу

 

Умови

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

1.

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст

відділу ведення

Державного реєстру

виборців апарату

у процесі виконання

 покладених на

структурний

підрозділ завдань,

у межах наданих

 повноважень:

   

     1)    забезпечує ведення

 Державного реєстру виборців (далі – Реєстру), що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах та у спосіб, що встановлені Законом України «Про Державний Реєстр виборців» та відповідно до нього актами розпорядника Реєстру, з використанням візуального та автоматичного контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру;

   

     2)    установлює на підставі

 відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належиь виборець;

   

    3)    реєструє, вивчає, здійснює облік письмових заяв та звернень виборців із зазначеними відомостями про себе;

   

      4)    перевіряє відомості,

 зазначені в заяві громадянина шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, організацій, передбачених у зазначеному вище Законі;

   

     5)    готує та надсилає на

 виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за втановленою формою;

   

     6)    готує та надсилає у

 встановленому Законом терміни на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

   

      7)    здійснює інші функції

 відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

   

     8)    виконує інші доручення

 керівника апарату та заступника керівника апарату, начальника відділу ведення Держаного Реєстру виборців апарату

     

2.

Умови оплати праці.

посадовий оклад  – 4100,00

 гривень, надбавка за вислугу

 років, надбавка за ранг

 державного службовця, за

 наявності достатнього фонду

оплати праці – премія.

     

3.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроковість

призначення на посаду

     

4.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Для участі в конкурс

і подаються такі документи:

     1)    копія паспорта громадянина України;

    2)    письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 зі змінами, до якої додається резюме у довільній формі;

   

    3)    заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність)

   

     4)    письмова заява, в якій

 особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

   

     5)    копія (копії) документа

(документів) про освіту;

   

  6)    посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

   

    7)    заповнена особова картка встановленого зразка;

   

     8)    декларація особи,

 уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік;

   

Строк подання документів:

документи приймаються

 протягом 16 календарних днів

 з дня оприлюднення

інформації про проведення

 конкурсу на сайті

 Міжрегіонального управління

 Нацдержслужби у

 Дніпропетровській та

 Запорізькій   областях та

 подаються до Більмацької

 районної державної

 адміністрації за адресою:

 71001, вул. Центральна, буд.

 54, смт. Більмак Більмацький

 район Запорізька область.

Кінцевий термін прийняття

 документів для участі у

 конкурсі 27 червня 2018 року

 до 15 год.

     

5.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс проводиться 04 липня

 2018 року о 10:00 годині за

 адресою: 71001, вул.  Центральна, буд. 54, каб. 18,

 смт. Більмак Більмацький

 район Запорізька область

     

6.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Шевченко Ніна Дмитрівна,

тел.: (06147) 21370,

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

     

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта.

Вища, ступінь освіти не нижче

 молодшого бакалавра або

 бакалавра

     

2.

Досвід роботи.

Не потребує

     

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною

 мовою

     

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

     

1.

Якісне  виконання поставлених завдань

 

      1)    вміння  працювати з

 інформацією;

  2)    орієнтація  на досягнення кінцевих результатів;

     3)    вміння вирішувати комплексні завдання;

 4)    вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

     

2.

Командна робота та взаємодія

     1)    вміння ефективної координації з іншими;

     2)    вміння працювати в команді.

     

3.

Сприйняття змін

     1)    здатність приймати зміни та змінюватись.

     

4.

Технічні вміння

     1)    вміння використовувати

 комп'ютерне обладнання та

 програмне забезпечення,

використовувати офісну

 техніку;

   2)    знання програм Microsoft Office (Word, Excel);

   3)    навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

     

5.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

     

Професійні знання

     
 

Вимога

Компоненти вимоги

     

1.

Знання законодавства

Знання: 

 -  Конституції України;

 -  Закону України «Про державну службу»;

 -  Закону України «Про запобігання корупції»;

 - Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

     

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції   (положення про структурний підрозділ)

-  Закону України
 «Про Державний реєстр виборців»;  

 -  Закону України

«Про доступ до публічної інформації»;

-  Закону України

«Про звернення громадян»;

 -  Закон України

«Про захист персональних даних».

 - постанова ЦВК №13 від
 20.01.2011 «Про Порядок
 організаційно-правової 
підготовки і виконання дій
 щодо ведення Державного
 реєстру виборців»;
 - постанова ЦВК № 48 від
 17.07.2009 «Про Правила
 внесення відомостей про
 виборців до автоматизованої
 інформаційно-телекомунікаційної системи
 «Державний реєстр
 виборців»;
 - постанова ЦВК №14 від
 11.03.2009 «Про Порядок
 здійснення органами ведення
 Державного реєстру виборців
 візуального та
 автоматизованого контролю
за повнотою і коректністю
персональних даних 
Державного реєстру
 виборців»; 
 - постанова ЦВК №19 від 
03.04.2009 «Про порядок і 
форми обліку дій щодо зміни 
бази даних Державного реєстру виборців»;

- постановою Центральної

виборчої комісії від 26 лютого

 2016 року №58 «Питання

 діяльності органу (відділу)

 ведення Державного реєстру

виборців та регіонального

 органу (відділу)

 адміністрування Державного

 реєстру виборців».

УМОВИ

 проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу економічного розвитку та торгівлі Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

 

І. Загальні умови

1.

Посадові

обов’язки.

Начальник відділу економічного розвитку та торгівлі  Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ;

2) розробляє положення про відділ та функціональні обов’язки працівників відділу;

3) складає плани роботи відділу та звіти про їх виконання;

4) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує голові районної державної адміністрації і департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації пропозиції з цих питань;

5) виконує роботи з прогнозування економічного та соціального розвитку та підготовки його програм;

6) бере участь у розробленні проектів районних програм та їх реалізації;

7) розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку району, та подає їх на розгляд керівництву райдержадміністрації;

8) готує пропозиції голові районної державної адміністрації з питань ефективного використання фінансових та кредитних ресурсів;

9) складає необхідні для роботи баланси( фінансові, ринку праці та розвиткутрудових ресурсів, промислової продукції та продовольства) ;

10) бере участь у межах своєї компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;

11) спільно з відповідними відділами, іншими службами районної державної адміністрації бере участь у підготовці необхідних матеріалів і пропозицій для інформування голови районної державної адміністрації щодо виконання виконавчими комітетами сільських, селищних рад, бюджетними установами Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, інших актів законодавчої, виконавчої влади;

12) вивчає та перевіряє стан організації розробки програм економічного і соціального розвитку територій сільських і селищних рад, програм з питань житлового будівництва, звіти виконкомів про їх виконання, надає методичну і практичну допомогу;

13) готує матеріали та бере участь у проведенні навчань, семінарів з сільськими, селищними головами, секретарями сільських, селищних рад, начальниками відділів, управлінь районної державної адміністрації з питань, що належать до його компетенції;

14) здійснює аналіз роботи підприємств, які мають заборгованість по платежах в бюджет та звітують про збитковість фінансово-господарської діяльності;

13) виконує інші доручення голови райдержадмістрації, його заступників.

2.

 Умови оплати праці.

посадовий оклад  – 6500,00 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

3.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду.

Безстроковість призначення на посаду.

4.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади начальника відділу економічного розвитку та торгівлі Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 зі змінами, до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність)

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів: документи приймаються протягом 22 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій   областях та подаються до Більмацької районної державної адміністрації за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 54, смт. Більмак Більмацький район Запорізька область,

Кінцевий термін прийняття документів для участі у конкурсі 29 травня 2018 року до 16 год. 30 хв.

5.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу.

Конкурс проводиться 01 червня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 54, каб. 8.

смт. Більмак Більмацький район Запорізька область,

6.

Прізвище, ім’я та    

по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Шевченко Ніна Дмитрівна,   

тел.: (06147) 21370, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 
 

                                                Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта.

Ступінь вищої освіти не нижче магістра.

 

2.

Досвід роботи.

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше одного року.

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

 

                Вимога

                        Компоненти вимоги

 

1.

Лідерство

 - вміння обґрунтовувати власну позицію;

 - досягнення кінцевих результатів.

 

2.

Прийняття ефективних рішень

 - вміння вирішувати комплексні завдання;

 - ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні).

 

3.

Комунікації та взаємодія

 - вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

 - співпраця та налагодження партнерської взаємодії.

 

4.

Впровадження змін

здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них.

 

5.

Управління організацією роботи та персоналом

 - організація і контроль роботи;

 - вміння працювати в команді та керувати командою;

 - вміння розв’язання конфліктів.

 

6.

Особистісні компетенції

 -  дисципліна і системність;

 - самоорганізація та орієнтація на розвиток;

 - дипломатичність та гнучкість;

 - незалежність та ініціативність;

 - орієнтація на обслуговування;

 - аналітичні здібності;

 - вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

                                        

                                             Професійні знання

 

          Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

   Знання: 

 -  Конституції України;

 -  Закону України«Про державну службу»;

 -  Закону України«Про запобігання корупції».

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції   (положення про структурний підрозділ)

 - Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

 -  Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

 -  Закону України «Про звернення громадян»;

-  Закон України «Про захист персональних даних»;

 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 - Закон України «Про державні цільові програми»;

 - Закон України «Про енергозбереження»;

 - Закон України «Про підприємництво»;

 - Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

 - Закон України «Про інвестиційну діяльність»;

 - Закон України «Про інноваційну діяльність»;

 - Закон України «Про природно-заповідний фонд України»;

 - Закон України «Про охорону навколишнього природного серидовища»;

 - Закон України «Про автомобільний транспорт»;

 - Закон України «Про державно-приватне партнерство»;

 - Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

         

 

 

УМОВИ

 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - державного реєстратора відділу з архівної справи та з питань державної реєстрації Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

 

І. Загальні умови

1.

Посадові

обов’язки.

Державний реєстратор відділу з архівної справи та з питань державної реєстрації Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:

1) встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обмеженнями;

2) перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

3) під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов’язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленному законодавством порядку копії документів, тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником;

4) під час проведення реєстраційних дій обов’язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційнох взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень;

5) відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав;

6) присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна у випадках, передбачених цим Законом;

7) виготовляє електронні копії документів, поданих у паперовій формі, та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав ( у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

8) формує за допомогою Державного реєстру прав документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

9) формує реєстраційні справи у паперовій формі;

10) здійснює інші дії, передбачені Законом;

11) зобов’язаний зберігати державну та комерційну таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

12) зобов’язаний систематично займатися підвищенням професійного рівня, вивчати нормативно-правові акти у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, приймати участь у навчальних заходах;

13) виконує інші доручення керівника апарату та заступника керівника апарату, начальника відділу з архівної справи та з питань державної реєстрації районної державної адміністрації.

2.

 Умови оплати праці.

посадовий оклад – 4100,00 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

3.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду.

Безстроковість призначення на посаду.

4.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державного реєстратора відділу з архівної справи та з питань державної реєстрації Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 зі змінами, до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність)

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів: документи приймаються протягом 15календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій   областях та подаються до Більмацької районної державної адміністрації за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 54, смт. Більмак Більмацький район Запорізька область,

Кінцевий термін прийняття документів для участі у конкурсі 22 травня 2018 року до 16 год. 30 хв.

5.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу.

Конкурс проводиться 25 травня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 54, каб. 8.

смт. Більмак Більмацький район Запорізька область,

6.

Прізвище, ім’я та    

по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Шевченко Ніна Дмитрівна,  

тел.: (06147) 21370, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 
 

                                                 Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта.

Вища, ступінь освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальностями в галузі знань «Право»

 

2.

Досвід роботи.

Не потребує

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

 

               Вимога

                       Компоненти вимоги

 

1.

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння вирішувати комплексні завдання.

 

2.

Командна робота та взаємодія

1) вміння ефективної координації з іншими;

2) вміння працювати в команді;

3) вміння надавати зворотний зв’язок.

 

3.

Сприйняття змін

1) здатність приймати зміни та змінюватись.

 

4.

Технічні вміння

1) вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку;

2) знання програм Microsoft Office (Word, Excel);

3) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

5.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях

 

                                        

                                               Професійні знання

 

         Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

   Знання: 

- Конституції України;

- Закону України«Про державну службу»;

- Закону України«Про запобігання корупції»;

- Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції   (положення про структурний підрозділ)

- Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

- Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закону України «Про звернення громадян»;

- Закон України «Про іпотеку»;

- Закон України «Про захист персональних даних».

-     Земельний кодекс України;

-         Цивільний кодекс України;

-         Господарський кодекс України;

-         Цивільний процесуальний кодекс України;

-         Закон України «Про оренду землі»;

-         Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

         

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури та спорту на районному рівні;

2) готує пропозиції до проектів районних програм і планів поліпшення становища молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

3) сприяє збереженню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;

4) здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацької спортивної школи;

5) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

6) формує календарні плани спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;

7) організовує та бере участь у проведенні спартакіад, турнірів, інших фізкультурно-спортивних заходів, спрямованих на покращення фізичного виховання дітей і молоді;

8) комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня;

9) порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів, меценатів і фахівців фізичної культури і спорту;

10) залучає молодіжні громадські організації та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;

11) координує діяльність органів місцевого самоврядування з питань молодіжної політики та фізичної культури і спорту;

12) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління держадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

13) сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об’єднань за інтересами, у тому числі за місцем поживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;

14) організовує і проводить заходи з формування громадянської позиції та національно-патріотичного виховання молоді;

15) проводить інформаційно-роз’яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, семінари з питань, що належать до його компетенції;

16) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

17) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4100,00 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроковість призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 зі змінами, до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність)

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів: документи приймаються протягом 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій     областях та подаються до відділу освіти, молоді та спорту Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 52, смт. Більмак, Більмацький район, Запорізька область.

Кінцевий термін прийняття документів для участі у конкурсі 14 травня 2018 року до 16 години 30 хвилин.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс проводиться 17 травня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 71001, вул. Центральна, будинок 52, кабінет 2, смт. Більмак, Більмацький район, Запорізька область.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Селезньова Тамара Миколаївна,

тел.: (06147) 21691, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Кваліфікаційні вимоги

1.Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра.

2.Досвід роботи

Не обов’язковий.

3.Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння вирішувати комплексні завдання;

2.Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння надавати зворотний зв'язок;

3.Сприйняття змін

1) здатність приймати зміни та змінюватись;

4.Технічні вміння

1) вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку;

2) знання програм Microsoft Office (Word, Excel);

3) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;

5.Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях;

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

2.Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про фізичну культуру і спорт»;

Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

Закону України «Про освіту»;

Закону України «Про загальну середню освіту»;

Закону України «Про позашкільну освіту»;

Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

Закону України «Про охорону дитинства»;

Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»;

Кодексу законів про працю України;

Закону України «Про відпустки»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

 

 

 УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - завідувача юридичного сектору апарату Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

 

І. Загальні умови

1.

Посадові

обов’язки.

Завідувач юридичного сектору апарату Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області:

1) здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань;

2) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання, покладених на сектор завдань;

3) контролює відповідність діючому законодавству розпоряджень голови районної державної адміністрації;

3) забезпечує правильне застосування законодавства в районній державній адміністрації, інформує керівництво про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

4) спільно з відповідними відділами, управліннями та службами районної державної адміністрації готує пропозиції про внесення змін та доповнень до розпорядження голови райдержадміністрації, скасування їх чи визнання такими, що втратили чинність;

5) представляє інтереси районної державної адміністрації в судах, а також в інших органах при розгляді правових питань;

6) бере участь в розгляді звернень громадян з питань виконання законів України, порушення прав громадян;

7) готує довідки з питань відповідності вимогам чинного законодавства рішень виконавчих комітетів сільських, селищних рад з питань делегованих повноважень органів винонавчої влади;

8) погоджує проекти рішень районної ради, які виносяться заступниками голови районної державної адміністрації, начальниками структурних підроздідів;

9) консультує з правових питань відділи, управління, служби районної державної адміністрації, надає допомогу з правових питань виконавчим комітетам сільських, селищних рад;

10) веде позовну та претензійну роботу;

11) подає на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області нормативно-правові акти районної державної адміністрації;

12) контролює виконання рішень, постанов, ухвал судів у справах, де однією із сторін є районна державна адміністрація;

13) здійснює підготовку, укладання та контроль за виконанням господарських договорів з підприємствами, установами, організаціями, громадянами, надання правової оцінки їх проектам;

14) виконує інші доручення керівника апарату та заступника керівника апарату, начальника організаційного відділу апарату районної державної адміністрації.

2.

 Умови оплати праці.

посадовий оклад   – 5300,00 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

3.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду.

Безстроковість призначення на посаду.

4.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади завідувача юридичного сектору апарату Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 зі змінами, до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність)

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів: документи приймаються протягом 29 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій   областях та подаються до Більмацької районної державної адміністрації за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 54, смт. Більмак Більмацький район Запорізька область,

Кінцевий термін прийняття документів для участі у конкурсі 11 травня 2018 року до 16 год.20 хв.

5.

Дата, час і місце проведення конкурсу.

Конкурс проводиться 16 травня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 54, каб. 8.

смт. Більмак Більмацький район Запорізька область,

6.

Прізвище, ім’я та    

по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Шевченко Ніна Дмитрівна,  

тел.: (06147) 21370, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

ІІ. Вимоги до професійної компетентності

 

                                                 Кваліфікаційні вимоги

 
 

1.

Освіта.

Вища юридична освіта не нижче магістра.

 
 

2.

Досвід роботи.

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше одного року.

 
 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

 
 

Професійна компетентність

 
 

               Вимога

                       Компоненти вимоги

 
 

1.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння працювати з інформацією;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

 
 

2.

Командна робота та взаємодія

- вміння ефективної координації з іншими;

- вміння працювати в команді;

- вміння надавати зворотний зв’язок.

 
 

3.

Особистісні компетенції

- відповідальність;

- орієнтація на саморозвиток;

- аналітичні здібності;

- вміння працювати в стресових ситуаціях.

 
 

                                        

                                               Професійні знання

 
 

         Вимога

Компоненти вимоги

 
 

1.

Знання законодавства

    Знання: 

- Конституції України;

- Закону України«Про державну службу»;

- Закону України«Про запобігання корупції»;

- Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закону України «Про звернення громадян»;

- Закон України «Про очищення влади»;

- Закон України «Про захист персональних даних».

 
 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції   (положення про структурний підрозділ)

-         Земельний кодекс України;

-         Цивільний кодекс України;

-         Господарський кодекс України;

-         Цивільний процесуальний кодекс України;

-         Господарський процесуальний кодекс України;

-         Кодекс законів про працю України;

-         Закон України «Про оренду землі»;

-         Закон України «Про інформацію».

 
           

 

Заступник керівника апарату,

 

начальник організаційного відділу

 

апарату райдержадміністрації                                                   О.Д. Корінець

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  державної служби  категорії «В» - головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

З метою виконання завдань, які стоять перед райдержадміністрацією, головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації:

1)  забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації аграрної політики в галузі рослинництва;

2)  готує у межах своєї компетентності відповідні розпорядження та контролює їх виконання;

3)  організовує, відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ, розробку проектів програм, аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій, тощо;

4)   контролює у межах своєї компетенції, дотримання на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності чинного законодавства, рішень місцевої державної адміністрації, спрямованих на розвиток галузі рослинництва;

5)  розробляє і виносить пропозиції з питань збереження, відтворення та охорони родючості грунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере   участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

6)   сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

7)  координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в регіон;

8)  сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання;

9) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам незалежно від форм власності та господарювання;

10) формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників  у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

11) обгрунтовує і розробляє прогнози і перспективи розвитку рослинництва за обсягами виробництва і заготівлі продукції;

12) сприяє впровадженню досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду, які б дозволили збільшити обсяги і підвищити ефективність виробництва та заготівлі продукції рослинництва;

13) розробляє і здійснює комплекс заходів щодо підвищення якості продукції землеробства, економічного витрачення матеріалів, сировини і палива;

14) проводить маркетингові дослідження ринку сільськогосподарської продукції з метою

прогнозування її обсягів;

15) здійснює моніторінг стану посівів сільськогосподарських культур, підготовку грунту, строків посіву сільськогосподарських культур та інших польових робіт та інші питання в сільському господарстві;

16) прийнає участь в організації та проведенні нарад, сеиінарів з питань, що входять до компетенції відділу;

    17) виконує інші доручення голови, першого заступника, заступника голови та начальника відділу агропромислового розвитку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3200 грн., надбавка за вислугу років на рівні 3 відсотків посадового окладу за кожний календарний рік  стажу державної служби, але не більше 50 відсотків, надбавка за ранг державного службовця.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, до якої додається резюме у довільній формі;

3) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,           за 2016 рік.

 

Строк подання документів: документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій   областях та подаються до Більмацької районної державної адміністрації за адресою: 71001, Запорізька область, Більмацький район, смт. Більмак, вул. Центральна, буд. 54.

Кінцевий термін прийняття документів для участі у конкурсі 07 листопада 2017 року до 16 години 30 хвилин.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс проводиться 10 листопада 2017 року о 10:00 годині за адресою: 71001, смт. Більмак, Більмацького району, Запорізької області, вул. Центральна, буд. 54, каб. 3.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шевченко Ніна Дмитрівна,   

тел.: (06147) 21370,

 e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища, молодший бакалавр або бакалавр

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2)орієнтація на досягнення кінцевого результату;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

 

2.

Командна робота та взаємодія

1)вміння ефективної координації з іншими;

2)вміння працювати в команді;

 

3.

Особисті якості

1)відповідальність;

2) орієнтація на саморозвиток;

3) аналітичні здібності;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: 

1) Конституції України;

2) Закону України "Про державну службу";

3) Закону України "Про запобігання корупції"

4) Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

6) Закону України «Про звернення громадян»;

 

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про державну підтримку сільського господарства в Україні»

2) Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

3) Закон України «Про оренду землі»

4)Закон України «Про землеустрій»

5) Земельний Кодекс України.

3.

Знання сучасних інформаційних технологій

програмне забезпечення Word, Exсel.

       

 

Керівник апарату 

районної державної адміністрації                                              Л.В. Кириченко

 

Інформація про остаточні результати конкурсу на зайняття вакантної посади  державної служби

категорії «В» - головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного сектору апарату Більмацької районної

державної адміністрації Запорізької області, згідно додатку:

 

Посада, на яку проводився конкурс

Прізвище , ім’я та по батькові

Загальна сума балів

Примітка

Головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного сектору апарату Більмацької районної державної реєстрації

Козлов Всеволод  Владиславович

5,3

Переможець конкурсу

 

 

 

Інформація про остаточні результати конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «В» - головного спеціаліста – економіста бюджетного відділу

управління фінансів Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області, згідно додатку:

 

 

Посада, на яку проводився конкурс

Прізвище , ім’я та по батькові

Загальна сума балів

Примітка

Головний спеціаліст – економіст  бюджетного відділу управління фінансів Більмацької районної державної адміністрації

Лось

Юлія Федорівна

6,8

Переможець конкурсу

 

Інформація про остаточні результати конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «В» - головного спеціаліста відділу доходів та автоматизованої обробки

інформації управління фінансів Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області, згідно додатку:

 

 

Посада, на яку проводився конкурс

Прізвище , ім’я та по батькові

Загальна сума балів

Примітка

Головний спеціаліст відділу доходів та автоматизованої обробки інформації управління фінансів Більмацької районної державної адміністрації

Тімченко Наталя

Юріївна

4,8

Переможець конкурсу

Головний спеціаліст відділу доходів та автоматизованої обробки інформації управління фінансів Більмацької районної державної адміністрації

Шкодкіна Оксана Сергіївна

3,3

Другий за результатами

конкурсу

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника

управління фінансів

від 28 серпня 2017 № 51

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - спеціаліста відділу 

доходів та автоматизованої обробки інформації управління фінансів

Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

 

 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

З метою виконання завдань, які стоять перед управлінням фінансів, спеціаліст:

 

1. Приймає участь у щоденному моніторингу надходжень податків до зведеного бюджету району.

2. Проводить роботу, пов’язану із складанням районного бюджету по доходах, за дорученням начальника відділу.

3. Розробляє пропозиції щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування.

4. Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх при складанні проекту районного бюджету.

5. Приймає участь у складенні зведення бюджетів по доходах, та подає його в установлені строки до Департаменту фінансів.

6. Приймає участь у складенні розпису доходів районного бюджету, забезпечує його виконання та вносить пропозиції про зміни розпису річних показників.

7. Приймає участь у розгляді звітів про виконання доходної частини бюджетів сільських та селищних рад.

8. За дорученням начальника відділу розглядає матеріали про надання відповідно до законодавства окремим категоріям платників пільг по податках і платежах, які надходять до  районного бюджету і готує відповідні пропозиції  райдержадміністрації з цього питання.

9. За дорученням начальника відділу забезпечує збір та зведення матеріалів для виконання контрольних завдань Департаменту фінансів облдержадміністрації та райдержадміністрації та подає їх в установлені строки.

10. Особисто виконує роботи по прийому та передачі інформації  засобами модемного та факсимільного зв’язку.

11. Безпосередньо відповідає за своєчасність обробки та реєстрації інформації, обмін якою відбувся.

12. Виконує  набір текстової інформації з первинних документів.

13. Контролює функціонування  програмного забезпечення, доповідає керівництву,  відділу  комп'ютерного  та  господарського забезпечення Департаменту фінансів  про виявлені недоліки та пошкодження.

14.Здійснює прийом в експлуатацію комп'ютерних систем та програмних комплексів, супроводжує їх в процесі експлуатації.

15. Здійснює реєстрацію та контроль вхідної кореспонденції, що надходить до управління фінансів.

16. Оформляє на кожен комп'ютер у тижневий термін після введення його в експлуатацію картку обліку та забезпечує внесення до неї необхідних змін.

17. Проводить інструктаж з працівниками по дотриманню правил використання  комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.

18. Установлює та оновлює комп'ютерні програми.

19. Формує і веде архіви інформаційних баз даних та фонду програмного забезпечення.

20. Подає пропозиції про необхідність придбання нових комп'ютерних програм (чи комп'ютерів з попередньо встановленими програмами).

21. Виконує технічне обслуговування комп'ютерної техніки установи та  сільських і селищних рад.

22. Проводить тестові перевірки і профілактичні огляди обладнання з метою своєчасного  виявлення  несправностей та їх ліквідації.

23. Відповідає за захист електронних баз персональних даних управління фінансів.

24. Щорічно проводить інвентаризацію комп'ютерної техніки та програмного забезпечення.

25. Несе персональну  відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

26. Виконує інші доручення начальника управління та начальника відділу, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

27. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку, принципів державної служби та правил етичної поведінки.

28. Постійно підвищує рівень своєї професійної компетентності та удосконалює організацію службової діяльності

 

Умови оплати праці

 

Посадовий оклад  – 2000,00 гривень, надбавка за вислугу років на рівні 3 відсотків посадового окладу за кожний календарний рік  стажу державної служби, але не більше 50 відсотків, надбавка за ранг державного службовця

 

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади спеціаліста відділу доходів та автоматизованої обробки інформації управління фінансів Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області до якої додається резюме у довільній формі;

 3) письмову заяву, в якій особа повідомляє        про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів: документи приймаються протягом 26 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій   областях та подаються до управління фінансів Більмацької районної державної адміністрації за адресою:                         вул. Центральна, будинок 52, смт. Більмак Більмацького району  Запорізької області, 71001. Кінцевий термін прийняття документів для участі у конкурсі 22 вересня 2017 року до 16 години 30 хвилин

 

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

 

Конкурс проводиться 28 вересня 2017 року              о 10:00 годині в кабінеті № 3 за адресою: вул. Центральна, будинок 52, смт. Більмак Більмацького району  Запорізької області, 71001

 

Прізвище, ім’я та

по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

 

Жданова Вікторія Валеріївна,   

тел.: (06147) 2-12-38,

E-mail: kuib-fin@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до професійної компетентності

 

Загальні вимоги

 

1

 

Освіта

 

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра чи бакалавра

 

2

 

Досвід роботи 

 

Не потребує

 

3

 

Володіння державною мовою

 

Вільне володіння державною мовою

 

Спеціальні вимоги

 

1

 

Освіта

 

Вища, за напрямом комп’ютерні технології

 

2

 

Знання законодавства

 

1) Конституція України; 
2) Закон України «Про державну службу»; 
3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

6)   Бюджетний Кодекс України

3

 

Професійні чи технічні  знання

 

Відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів

 

4

 

Спеціальний досвід роботи

 

Бажано мати досвід роботи в сфері комп’ютерних технологій

 

5

 

Знання сучасних інформаційних

технологій

 

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Exces, Power Point).

Навики роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

 

6

 

Особистісні якості

 

 

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток

       

 

Начальник

управління фінансів                                           В.В. Хоменко

______________________________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

 

  УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення тимчасово вакантної посади  державної служби  категорії «В» - головного спеціаліста-бухгалтера відділу освіти, молоді та спорту Більмацької районної державної адміністрації

Запорізької області, на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

З метою виконання завдань, які стоять перед райдержадміністрацією, головний спеціаліст-бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:

1. Здійснює організацію бухгалтерського   обліку   господарсько-фінансової діяльності.

2. Організовує облік майна, зобов’язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей  і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом, облік витрат, виконання кошторисів  витрат,  а також фінансових розрахункових операцій.

3. Забезпечує законність,  своєчасність і правильність оформлення документів розрахунків із заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів у державний бюджет, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних  вкладень, погашення у встановлений термін заборгованості.

4. Веде роботу із забезпечення суворого  дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання  з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших витрат, збереження бухгалтерських документів  здачі їх у встановленому порядку в архів.

5. Складає баланс і зведені звіти про доходи і витрати  коштів, про використання бюджету, іншу бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність і подає їх у встановленому порядку у відповідні органи.

6.  Складає  кошториси доходів і видатків  по державному бюджету на утримання відділу.

7. Готує розподіли виділених бюджетних асигнувань по місцевому бюджету для розпорядників бюджетних коштів, зокрема для комунальної установи «Фінансово-господарська група  з централізованого обслуговування закладів і установ освіти Більмацького району».

8.  Складає бюджетний запит, планові видатки на утримання відділу.

9. Готує юридичні, фінансові зобов’язання та платіжні доручення для подання в органи Держказначейства.

10. Проводить нарахування заробітної плати працівникам відділу. Надає оперативну та статистичну звітність щодо нарахованої заробітної плати.

11. Складає податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

12.  Виконує інші завдання начальника відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3200 грн., надбавка за вислугу років на рівні 3 відсотків посадового окладу за кожний календарний рік  стажу державної служби, але не більше 50 відсотків, надбавка за ранг державного службовця.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово, на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строки їх подання

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади головного спеціаліста-бухгалтера відділу освіти, молоді та спорту Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області, до якої додається резюме у довільній формі;

 3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту з додатками;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за попередній 2016 рік.

Строк подання документів: документи приймаються протягом 27 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій   областях та подаються до Більмацької районної державної адміністрації за адресою: вул. Центральна, буд. 54. смт. Більмак Більмацького району, Запорізької області, 71001.

Кінцевий термін прийняття документів для участі у конкурсі 12 вересня 2017 року до 16 години 30 хвилин.

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться 15 вересня 2017 року о 10:00 годині за адресою: 71001, вул. Центральна, буд. 54, каб. 3, смт. Більмак, Більмацького району, Запорізької області.         

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шевченко Ніна Дмитрівна,   

тел.: (06147) 21370, e-mail: kuib@zp.ukrtel.net

І

Загальні вимоги

1

Освіта

вища

Ступінь вищої освіти

молодший бакалавр або бакалавр

2

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

не потребує

3

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

ІІ

Спеціальні вимоги

 

1

Освіта

Освіта за напрямом підготовки відповідно до професійного спрямування

 2

Знання законодавства

1) Конституція України; 
2) Закон України «Про державну службу»; 
3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

6)   Бюджетний Кодекс України;

7) Закон України «Про Державний бюджет України»;

8) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України»;

9) Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі та план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

10) інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.

3

Професійні чи технічні знання

відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів

 

4

Спеціальний досвід роботи

не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

 

6

Особистісні якості

1) вміння працювати з інформацією;

 2) вміння ефективної координації з іншими;

 3) виконання плану змін та покращень;

 4) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

 5) відповідальність;

 6)  системність і самостійність в роботі;

 7)  вміння працювати в стресових ситуаціях.

8) орієнтація на саморозвиток.

 

       

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                            Л.В. Кириченко

_______________________________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

 

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  державної

служби  категорії «В» - головного спеціаліста-юрисконсульта

юридичного сектору апарату Більмацької районної державної адміністрації

Запорізької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

З метою виконання завдань, які стоять перед райдержадміністрацією, головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного сектору апарату райдержадміністрації:

1)   приймає участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації;

2)   приймає участь у підготовці договорів та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації;

3)   приймає участь у претензійній та позовній роботі, здійснює контроль за її проведенням. Аналізує та узагальнює  розгляд претензій, здійснює облік та зберігання судових справ;

4)   забезпечує належний облік і зберігання текстів нормативно-правових актів райдержадиіністрації;

5)   проводить роботу щодо роз’яснення застосування законодавства, надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, надає допомогу з правових питань виконавчим комітетам  сільських, селищних рад;

6)   бере участь у розгляді звернень громадян з питань виконання законів України, порушення прав громадян;

7)   приймає участь у підготовці інформації, спрямованої на підвищення рівня правових знань працівників структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації;

8)   за дорученням забезпечує в установленому порядку представлення інтересів районної державної адміністрації в судах та інших органах;

9) виконує інші доручення голови, першого заступника, заступника голови та завідувача юридичного сектору райдержадміністрації. 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3200 грн., надбавка за вислугу років на рівні 3 відсотків посадового окладу за кожний календарний рік  стажу державної служби, але не більше 50 відсотків, надбавка за ранг державного службовця.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строки їх подання

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державного реєстратора   відділу з архівної справи та з питань державної реєстрації  Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області, до якої додається резюме у довільній формі;

 3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,           за попередній 2016 рік.

Строк подання документів: документи приймаються протягом 29 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій   областях та подаються до Більмацької районної державної адміністрації за адресою: 71001, Запорізька область, Більмацький район, смт. Більмак, вул. Центральна, буд. 54.

Кінцевий термін прийняття документів для участі у конкурсі 31 серпня 2017 року до 16 години 30 хвилин.

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться 05 вересня 2017 року о 10:00 годині за адресою: 71001, смт. Більмак, Більмацького району, Запорізької області,             вул. Центральна, буд. 54, каб. 3.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шевченко Ніна Дмитрівна,   

тел.: (06147) 21370, e-mail: kuib@zp.ukrtel.net

І

Загальні вимоги

1

Освіта

вища

Ступінь вищої освіти

молодший бакалавр або бакалавр

2

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

не потребує

3

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

ІІ

Спеціальні вимоги

 

1

Освіта

Вища, за спеціальністю правознавство або право.

 2

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України “Про державну службу”;

3) Закон України “Про місцеві державні адміністрації”;

4) Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

5) Закон України “Про звернення громадян”;

6) Закон України „Про запобігання корупції”;

7) Закон України „Про доступ до публічної інформації”;

8) Кодекс законів про працю України

 

3

Професійні чи технічні знання

Основні положення: державного права, цивільного права, цивільно-процесуального права, трудового права, житлового права, господарського права, адміністративного права, земельного права, фінансового права

 

4

Спеціальний досвід роботи

не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

 

6

Особистісні якості

1) вміння працювати з інформацією;

 2) вміння ефективної координації з іншими;

 3) виконання плану змін та покращень;

 4) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

 5) відповідальність;

 6)  системність і самостійність в роботі;

 7)  вміння працювати в стресових ситуаціях.

8) орієнтація на саморозвиток.

 

       

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                              Л.В. Кириченко

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  державної служби  категорії «В» - головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) Здійснює планування роботи відділу освіти, молоді та спорту.

2) Готує пропозиції до проектів районних програм і планів поліпшення становища молоді, розвитку фізичної культури та спорту,   забезпечує їх виконання.

3) Розробляє і подає на розгляд начальника відділу пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

4) Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

5) Залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські  організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань.

6) Сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об’єднань за інтересами, у тому числі за місцем поживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази.

7) Організовує та проводить олімпіади, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференціх, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді.

8) Забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів.

9) Вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на твердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі.

 10) Проводить інформаційно-роз’яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, «гарячі лінії», семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції.

11) Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції.

12) Вивчає, узагальнює та поширює передоовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції.

13) Порушує в установленому порядку клопотання про відзначення  спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних знань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді.

14) Комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня.

15) Здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування.

16) Сприяє  збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази.

17) Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління держадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

18) Надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

19) Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі.

20) Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Умови оплати праці

посадовий оклад  – 3200,00 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 Безстроковість призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

      Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державного реєстратора   відділу з архівної справи та з питань державної реєстрації  Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області, до якої додається резюме у довільній формі;

 3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,           за попередній 2016 рік.

       Строк подання документів: документи приймаються протягом 25 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій   областях та подаються до Більмацької районної державної адміністрації за адресою: 71001, Запорізька область, Більмацький район, смт. Більмак, вул. Центральна, буд. 54.

     Кінцевий термін прийняття документів для участі у конкурсі 19 червня 2017 року до 16 години 40 хвилин.

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться 22 червня 2017 року                о 10:00 годині за адресою: 71001, смт. Більмак, Більмацького району, Запорізької області,             вул. Центральна, буд. 54, каб. 18.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шевченко Ніна Дмитрівна,   

тел.: (06147) 21370, e-mail:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища

Ступінь вищої освіти

молодший бакалавр або бакалавр

2

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

не потребує

3

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища педагогічна освіта

 

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закон України «Про освіту»;

6) Закон України «Про загальну середню освіту»;

7) Кодекс законів про працю України»;

8) Закон України «Про відпустки»;

9) Закон України «Про звернення громадян»;

10) Закон України «Про доступ до публічної інформації».

11) Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»;

12) Закон України «Про охорону дитинства»;

13) Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

14) Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;

15) Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

2

Професійні знання

відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів

3

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння вирішувати комплексні завдання;

4) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

4

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотний зв'язок.

5

Сприйняття змін

1) здатність приймати зміни та змінюватись.

6

Технічні вміння

1) вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку;

2) знання програм Microsoft Office (Word, Excel);

3) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

7

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях

 

 

 

 

 
free pokerfree poker
© Більмацька районна державна адміністрація, Запорізька область, Україна