Права дитини під час судового розгляду справи

 

У статті 171 Сімейного кодексу України зазначено, що дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім'ї. Дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між батьками, іншими особами спору щодо її виховання, місця проживання, у тому числі при вирішенні спору про позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав, а також спору щодо управління її майном. Суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси.

Також, частиною 2 статті 14 Закону України «Про охорону дитинства» передбаченощо під час вчинення дій, пов’язаних з розлученням дитини з одним або обома батьками, а також інших дій, що стосуються дитини, в порядку, встановленому законом, судом заслуховується думка та побажання дитини.

Окремо слід зазначити, що під час розгляду справи, крім прав та обов'язків, визначених статтею 45 Цивільного процесуального кодексу України, малолітня або неповнолітня особа має також такі процесуальні права:

$1Øбезпосередньо або через представника чи законного представника висловлювати свою думку та отримувати його допомогу у висловленні такої думки;

$1Øотримувати через представника чи законного представника інформацію про судовий розгляд;

$1Øздійснювати інші процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки, передбачені міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Суд роз'яснює малолітній або неповнолітній особі її права та можливі наслідки дій її представника чи законного представника у разі, якщо за віком вона може усвідомити їх значення; сприяє створенню належних умов для здійснення малолітньою або неповнолітньою особою її прав, визначених законом та передбачених міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

У деяких передбачених законодавством випадках вчинення дій, що стосуються прав дитини, яка досягла певного віку, може бути здійснено лише при наявності її згоди: зміна прізвища дитини, яка досягла семи років, у разі зміни прізвища обома з батьків здійснюється за її згодою; місце проживання дитини, яка досягла десяти років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини; якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцяти років, визначається нею самою.

Головний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти Управління

державної реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти Головного територіального

управління юстиції у Запорізькій області                                                            Л.А.Житняк

 
free pokerfree poker
© Більмацька районна державна адміністрація, Запорізька область, Україна