Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Тексти розпоряджень голови райдержадміністрації

Дата

Номер

Назва документа

Файли

10.06.2019

128

Провнесеннязміндорозпорядженняголови
 райдержадміністраціївід 23.08.2016 № 327 «Про
 створенняБільмацькогорайонногокоординаційного
 комітетусприяннязайнятостінаселення, затвердження
 складукомітетутаПоложенняпронього»

 100619N128

05.06.2019

125

Про створення комісії по визначенню збитків, заподіяних
 землекористувачу Коньковій Л.В.

 050619N125

05.06.2019

124

Про заходи щодо збереження автомобільних доріг та
 вулиць на період підвищення температури повітря у 2019
 році»

 050619N124

05.06.2019

122

Провиділенняшиферузрайонногоматеріальногорезерву
 дляліквідаціїнаслідківстихійноголиха

 050619N122

04.06.2019

121

Про визначення уповноваженої особи (координатора) з
 питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
 чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою
 статі в Більмацькій районній державній адміністрації
 Запорізької області

 040619N121

04.06.2019

120

Про затвердження Умов конкурсу з визначення
 автомобільних перевізників на приміських автобусних
 маршрутах загального користування, щоне виходятьза
 межі
території Більмацького району Запорізької області

 040619N120
 

Дата

Номер

Назва документа

Файли

29.05.2019

119

Про відзначення 23-ї річниці Конституції України

290519119P

27.05.2019

118

Про створення групи виявлення та
супроводження осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення

270519N118P

27.05.2019

117

Про затвердження паспортабюджетної
програми на 2019 рік

270519N117P

24.05.2019

116

Про Порядок контролю за здійсненням органами
місцевого самоврядування Більмацького району
Запорізької област делегованих повноважень
органів виконавчої влади

240519N116P

24.05.2019

115

Про призначення відповідальних осіб

240519N115P

22.05.2019

114

Проорганізаціюоздоровленнятавідпочинку
дітейуБільмацькомурайоніпротягом 2019-
2021
років

220519N114P

22.05.2019

113

Про затвердження обсягу субвенції з місцевого
бюджету на проведення виборів депутатів
місцевих рад та сільських селищних, міських
голів за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету на 2019 рік

220519N113P

17.05.2019

112

Про реєстр посад державних службовців
райдержадміністрації

170519N112P

17.05.2019

111

Про вжиття заходів щодо ліквідації незаконної
торгівлі у Більмацькому районі

170519N111P

17.05.2019

110

Про внесення змін до розпорядження голови
районної державної адміністрації від 21.12.2018
№ 541 «Про організацію харчування дітей у
2019 році»

170519N110P

17.05.2019

109

Про внесення змін до розпорядження голови
районної державної адміністрації від 16.12.2016
№ 495 «Про утворення комісії з категоріювання
об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим
доступом, що не становить державної таємниці»

170519N109P

17.05.2019

108

ПрозатвердженняРегламентуБільмацької
районноїдержавноїадміністраціїЗапорізької
області

170519N108P

15.05.2019

107

Про перерозподіл обсягу субвенції з державного
бюджету на 2019 рік

150519N107P

14.05.2019

106

Провнесеннязміндорозпорядженняголови
райдержадміністраціївід 10.12.2012 № 738
«
Простворенняробочоїгрупи, відповідальної
завідпрацюваннядокументівзпрацітакадрів
мобілізаційного

140519N106P

10.05.2019

105

Прозатвердженняскладуконкурсноїкомісії
районноїдержавноїадміністрації

100519N105P

10.05.2019

104

Про посилення заходів щодо пожежної безпеки в
лісових масивах і сільгоспугіддях району у 2019
році

100519N104P

10.05.2019

103

Про схвалення проекту рішення районної ради

100519N103P

08.05.2019

102

Про надання згоди на відновлення меж земельної
ділянки та розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) публічному
акціонерному товариству «Державний ощадний
банк України»

080519N102P

08.05.2019

101

Прореорганізаціююридичноїособипублічного
прававідділу агропромислового розвитку
Більмацької районної державної адміністрації
Запорізької області шляхомприєднання

080519N101P

03.05.2019

100

Про перерозподіл обсягу видатків за рахунок
субвенції з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету на 2019 рік

030519N100P

03.05.2019

99

Про збільшення обсягу субвенції з місцевого
бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету на 2019 рік

 030519N99P
 

Дата

Номер

Назва документа

Файли

25.04.2019

98

Про зміни в структурі апарату та структурних підрозділів Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області
250419N98P

25.04.2019

97

Про зміну граничної штатної чисельності працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації.
250419N97P

25.04.2019

96

Про відзначення у 2019 році Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України
250419N96P

25.04.2019

95

Про затвердження обсягу базової дотації на 2019 рік
250419N95P

16.04.2019

94

Про внесення змін до розпорядження голови від 07.02.2018 № 55 «Про офіційний веб-сайт Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області»
160419N94P

16.04.2019

93

Про організацію проведення заходу «Врожай- 2019»
160419N93P

15.04.2019

92

Про затвердження збільшення обсягу іншої субвенції з місцевого бюджету на 2019 рік
150419N92P

15.04.2019

91

Про проведення обстеження АЗС, які здійснюють торгівлю скрапленим газом у Більмацькому районі
150419N91P

12.04.2019

90

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 16.11.2018 № 470 «Про створення комісії з обстеження автомобільних доріг загального користування місцевого значення Більмацького району»
120419N90P

12.04.2019

89

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 16.12.2016 №494 «Про утворення спостережної комісії та затвердження її складу»
120419N89P

12.04.2019

88

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік
120419N88P

09.04.2019

87

Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 07.09.2016 № 347 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 13.12.2005 № 616 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельних ділянок»
090419N87P

09.04.2019

86

Про затвердження Положення про роботу
районноїробочоїгрупизліквідаціїнезаконної
торгівліуБільмацькомурайоні
090419N86P

09.04.2019

85

Про вжиття заходів щодо ліквідації незаконної торгівлі у Більмацькому районі
090419N85P

09.04.2019

84

Провнесеннязміндорозпорядженняголови
районноїдержавноїадміністраціївід 29.12.2017
№ 528 «
Пропідвищеннярівнябезпеки
дорожньогорухутаякостіпослугпри
перевезенніпасажирівавтомобільним
транспортомуБільмацькомурайоні»
090419N84P

08.04.2019

83

Провнесеннязміндорозпорядженняголови
райдержадміністраціївід 06.08.2016 № 253 «Про
створеннякомісіїщодопризначення
(
відновлення) соціальнихвиплатвнутрішньо
переміщенимособам, робочоїгрупищодо
здійсненняконтролюзапроведеннямсоціальних
виплатвнутрішньопереміщенимособамза
місцемїхфактичногопроживання/перебування
тазатвердженняположеньпроїхроботу»
080419N83P

08.04.2019

82

Провнесеннязміндорозпорядженняголови
райдержадміністраціївід 18.04.2018 № 156 «Про
створеннярайонноїкомісіїзпитаньпогашення
заборгованостіззаробітноїплати (грошового
забезпечення) тасоціальнихвиплат, додержання
мінімальнихгарантійвоплатіпраціталегалізації
заробітноїплати, атакожзатвердженняскладу
комісіїтаПоложенняпронеї»
080419N82P

05.04.2019

81

Про закінчення поточногота організацію початку
нового
2019/2020 навчального року
050419N81P

05.04.2019

80

Про видачу дубліката сертифіката на право на
земельну частку (пай) на ім’я Смоляного І.В. у
зв’язку із втратою оригіналу
050419N80P

05.04.2019

79

Прозатвердженняобсягусубвенціїзмісцевого
бюджетуназабезпеченняякісної, сучасноїта
доступноїзагальноїсередньоїосвіти@Нова
українськашкола»зарахуноквідповідної
субвенціїздержавногобюджетуна 2019 рік
050419N79P

05.04.2019

78

Прозатвердженнязбільшеннятаперерозподілу
обсягусубвенціїзмісцевогобюджетунанадання
державноїпідтримкиособамзособливими
освітнімипотребамизарахуноквідповідної
субвенціїздержавногобюджетуна 2019 рік

050419N78P

05.04.2019

77

Про завершення опалювального періоду на
території Більмацького району у 2019 році»
050419N77P

04.04.2019

76

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 07.04.2017 №115 «Про
створення Більмацької міжвідомчої
координаційно-методичної ради з правової освіти
населення, затвердження її складу та Положення
про неї»
040419N76P

04.04.2019

75

Про затвердження паспортабюджетної програми
та внесення
змін до паспортів на   2019 рік

040419N75P

03.04.2019

74

Про проведення заходів з озеленення та
благоустрою населених пунктів Більмацького
району у 2019 році
030419N74P

03.04.2019

73

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 31.05.2017 № 178 «Про
комісію з питань захисту прав дитини»
030419N73P

02.04.2019

72

Про затвердження Плану заходів на 2019 рік
щодо реалізації Національної стратегії сприяння
розвитку громадянськ
ого суспільства в Україні на
2016-2020 роки в Більмацькому районі
020419N72P

02.04.2019

71

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 04.02.2019 № 30 «
Про
печатки та штампи Більмацької районної
державної адміністрації Запорізької області»
020419N71P

02.04.2019

70

Про знешкодження вибухонебезпечних предметів
020419N70P

01.04.2019

69

Про затвердження збільшення обсягу іншої
субвенції з місцевого бюджету на 2019 рік
010419N69P

01.04.2019

68
Про дотримання фінансово-бюджетної дисципліни в Більмацькому районі у 2019 році
 

Дата

Номер

Назва документа

Файли

29.03.2019

67

Про План роботи Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області на ІІ квартал 2019 року та подання звітів щодо його виконання

290319N67

27.03.2019

66

Про затвердження обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік

270319N66

27.03.2019

65

Про внесення змін до плану діяльності Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

270319N65

27.03.2019

64

Про затвердження збільшення обсягу іншої субвенції з місцевого бюджету на 2019 рік

270319N64

26.03.2019

63

Про затвердження обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік

260319N63

19.03.2019

61

Про державну допомогу суб’єктам господарювання Більмацького району Запорізької області

190319N61

19.03.2019

60

Про затвердження збільшення обсягу субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на 2019 рік

190319N60

19.03.2019

59

Про організацію і проведення навчально-польових занять (зборів) за навчальною програмою предмета «Захист Вітчизни» з юнаками випускних класів (курсів) навчально-виховних закладів Більмацького району у 2019 році

190319N59

18.03.2019

58

Про План роботи райдержадміністрації на 2019-2020 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в Запорізькій області та оцінки результативності реалізації визначених завдань

180319N58

13.03.2019

56

Про надання дозволу на використання пального з районного матеріального резерву для попередження виникнення та ліквідації пожеж в природних екосистемах

130319N56

12.03.2019

55

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.04.2017 № 109 «Про затвердження постійно діючої комісії з питань роботи із службовою інформацією Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області у новому складі та Положення про неї»

120319N55

12.03.2019

54

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 04.02.2019 № 30 «Про печатки та штампи Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області»

120319N54

12.03.2019

53

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.06.2017 № 201 «Про затвердження складу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при голові райдержадміністрації»

120319N53

11.03.2019

52

Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2019 рік

110319N52

06.03.2019

51

Про створення Дорадчого органу з питань співпраці у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі

060319N51

01.03.2019

50

Про зміни структури апарату Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

010319N50
 

Дата

Номер

Назва документа

Файли

26.02.2019

49

Про ліміти споживання електричної, теплової енергії, водопостачання та водовідведення»

260219N49

26.02.2019

48

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 02.07.2018 № 258 «Про затвердження Положення про відділ культури і туризму Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області»

260219N48

26.02.2019

47

Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки та розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України»

260219N47

25.02.2019

45

Про проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу в квітні-травні й жовтні-грудні  2019 року та заходи щодо його забезпечення»

250219N45

22.02.2019

42

Про упорядкування умов оплати праці структурних підрозділів Більмацької райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права

220219N42

22.02.2019

41

Про схвалення проекту рішення районної ради

220219N41

20.02.2019

39

Про створення комплексної робочої групи щодо забезпечення надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури та затвердження її складу

200219N39

19.02.2019

38

Про додаткові заходи щодо поліпшення стану військового обліку на території Більмацького району у 2019

190219N38

19.02.2019

37

Про затвердження заходів щодо організації та виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів району в 2019 році

190219N37

19.02.2019

36

Про затвердження Положення про юридичний сектор апарату Більмацької районної державної адміністрації

190219N36

13.02.2019

34

Про затвердження Переліку посад працівників Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області, які відповідають за захист  відомостей, щостановлятьслужбовуінформацію,та Переліку осіб, які допускаються до роботи з документами, віднесеними до відомостей, щостановлятьслужбовуінформацію,Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області

130219N34

08.02.2019

33

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації  від 03.04.2017 № 109 «Про затвердження постійно діючої комісії з питань роботи із службовою інформацією Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області у новому складі та Положення про неї»

080219N33

08.02.2019

32

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації  від 19.12.2018 № 531 «Про затвердження евакуаційної комісії у новому складі»

080219N32

04.02.2019

31

Про схвалення проектів рішень районної ради

080219N31

04.02.2019

30

Про печатки та штампи Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області»

040219N30

04.02.2019

29

Про відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

040219N29

01.02.2019

28

Про затвердження  паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

010219N28
 

Дата

Номер

Назва документа

Файли

29.01.2019

27

Про визнання такими,що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації

 290119N27

29.01.2019

25

Про затвердження зменшення обсягу субвенції з державного бюджету на 2019 рік

290119N25 

23.01.2019

22

Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у Більмацькому районі

230119N22 

23.01.2019

20

Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Гусарка Більмацького району Запорізької області

230119N20 

23.01.2019

19

Про створення комісії по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам

230119N19 

16.01.2019

16

Про перенесення робочих днів у 2019 році

160119N16 

16.01.2019

15

Про надання дозволу службі у справах дітей Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області на експлуатацію легкового службового автомобіля

160119N15 

14.01.2019

14

Про організацію громадських робіт у 2019 році

140119N14 

11.01.2019

13

Про впорядкування документів Національного архівного фонду в 2019 році

 110119N13

10.01.2019

12

Про План здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування Більмацького району Запорізької області делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2019 рік

100119N12 

10.01.2019

11

Про перспективний план роботи райдержадміністрації

100119N11 

10.01.2019

10

Про дотримання вимог чинного законодавства з питань звернень громадян та організацію роботи зі зверненнями громадян у 2019 році

100119N10 

10.01.2019

9

Про план реалізації завдань Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки, забезпечення в кадровій роботі виконання вимог чинного законодавства з питань державної служби та запобігання корупції в Більмацькій районній державній адміністрації у 2019 році

100119N9 

08.01.2019

8

Про затвердження збільшення обсягу субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету на 2019 рік

080119N8 

04.01.2019

7

Про виділення пального з місцевого матеріального резерву для зимового утримання автодоріг району

040119N7 

03.01.2019

6

Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт. Комиш-Зоря Більмацького району Запорізької області

030119N6 

03.01.2019

5

Про стан військового обліку на території Більмацького району у 2018 році та завдання щодо його поліпшення у 2019 році

030119N5 

02.01.2019

4

Про затвердження планів навчань  та семінарів в районній державній адміністрації у 2019 році

020119N4 

02.01.2019

3

Про відзначення у 2019 році Дня Соборності України

 020119N3

02.01.2019

2

Про проведення районної спартакіади «Здоров’я»в 2019 році

 020119N2
 


Сторінка 1 з 9
free pokerfree poker
© Більмацька районна державна адміністрація, Запорізька область, Україна