Неприбуткові організації повинні до 01.01.2017 року привести свої статути у відповідність з вимогами ПКУ та подати до 1 січня 2017 року фіскальному органу копії таких статутів

16 липня 2016 року набрала чинності Постанова КМУ від 13.07.16 №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру».

Органи ДФС протягом двох місяців з дня набрання Постановою №440 чинності (до 16.09.2016) надсилали до неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Закону України від 17.07.2015 № 652-VII (13.08.2015), письмові запити про надання у місячний строк відповіді щодо відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим п. 133.4 Податкового кодексу України, а саме одночасної відповідності таким вимогам:

$1-утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

$1-установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

$1-установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

$1-внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Неприбуткові організації повинні у місячний строк з дня отримання запиту від органу ДФС надати відповідь щодо відповідності їх статусу «неприбутковості» та завірені копії установчих документів, а житлово-будівельні кооперативи – завірені копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

У разі відповідності установчих документів вимогам, встановленим п. 133.4 ПКУ, а для житлово-будівельних кооперативів також наявності завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, така організація включається до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій, з прийняттям Рішення про присвоєння установі нової ознаки неприбутковості.

Якщо подані документи не відповідають вимогам, що визначають організацію як неприбуткову (згідно п. 133.4 ПКУ), неприбутковій організації надсилається відповідне повідомлення. При цьому, така організація до 01 січня 2017 року не може бути виключена з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Неприбуткові організації, що повідомлені про невідповідність установчих документів вимогам Кодексу, а для житлово-будівельних кооперативів також про відсутність завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, зобов’язані:

     -  привести до 1 січня 2017 року свої установчі документи у відповідність з вимогами  п. 133.4 ПКУ ,

    -    та подати до 1 січня 2017 року органу ДФС копії таких статутних документів, а для житлово-будівельних кооперативів також завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Неприбуткові організації, які до 1 січня 2017 року не привели свої установчі документи у відповідність з вимогами п. 133.4 ПКУ, та не надали копії таких документів фіскальному органу, виключаються після 1 січня 2017 р. з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

         На офіційному веб-сайті ДФС у відкритому доступі розміщено Реєстр неприбуткових установ та організацій

На офіційному веб-сайті ДФС України забезпечено відкритий доступ до відомостей, що містяться в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Реєстр включає ідентифікаційні та реєстраційні відомості про неприбуткові організації, зокрема: - код згідно з ЄДРПОУ; - найменування неприбуткової організації; - дату включення неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації; - ознаку неприбутковості; - дату присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни; - дату та номер рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості; - дату скасування ознаки неприбутковості; - дату та номер рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру; - найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу.

При цьому, в реєстрі не передбачається відображення довідкових відомостей про місцезнаходження організації, даних про керівників, головних бухгалтерів, засновників та фінансово-економічних показників господарської діяльності неприбуткової організації.

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру визначений постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 440.

Неприбуткові організації, які до 01.01.2017 р. не приведуть свої установчі документи відповідно нормам Податкового кодексу, виключаються з Реєстру неприбуткових організацій

Неприбуткові організації, які до 01.01.2017 року не приведуть свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими п. 133.4 ст. 134 Податкового кодексу, та не нададуть копії таких документів фіскальному органу, після 01.01.2017 р. будуть виключені з Реєстру неприбуткових  установ та організацій.

Таке виключення здійснюється на підставі рішення фіскального органу.

Виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється шляхом скасування присвоєної їй ознаки неприбутковості.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому  для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток.

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру визначений постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 440.

Платникам податку на прибуток, які звітують щокварталу, декларацію за три квартали 2016 р. рекомендовано подавати за оновленою формою, зі змінами, внесеними наказом МФУ від 08.07.16 №585

З 19 серпня 2016 року набув чинності наказ МФУ «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 08.07.2016 р. № 585, яким внесено зміни до форми декларації з податку на прибуток підприємств.

Так, змінами до форми податкової декларації передбачено:

- у гр. 2 заголовної частини декларації передбачено поле для уточнення базового податкового періоду - квартальний або річний;

- в основній частині декларації підкориговано порядок розрахунку разового авансового внеску з податку на прибуток у розмірі 2/9 податку, нарахованого за три квартали 2016 року (рядок 26);

- у новій редакції викладено додатки АВ та ЗП до декларації;

- внесено зміни до додатку РІ;

- додаток ПН доповнено новими рядками.

Наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування (опублікований в Офіційному віснику України 19.08.2016 №63).

Оскільки, видання наказу №585 обумовлено змінами в податковому законодавстві, які впливають на показники бюджету поточного року, квартальним платникам податку на прибуток рекомендовано подавати декларацію за звітний (податковий) період – три квартали поточного року за оновленою формою.

         Платники податку на прибуток, які звітують щокварталу, до 31.12.2016 р. повинні сплатити авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток за три квартали 2016 року

Платники податку на прибуток підприємств повинні сплатити до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.

Такий розрахунок здійснюється платниками, які звітують з податку на прибуток підприємств щокварталу.

Розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку за три квартали 2016 року (рядок 26 декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом МФУ від 20.10.15 №897 зі змінами, внесеними наказом МФУ від 08.07.16 №585).

При цьому визначена у розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.

Такий авансовий внесок платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31.12.2016, відповідно граничний термін сплати - 30.12.2016.

Зазначена норма передбачена п. 38 підр. 4 розд. XX Податкового кодексу України.

Компенсація орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та енергоносії не оподатковуються ПДВ

До бази оподаткування ПДВ включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

Тобто, суми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії, не включається до бази оподаткування ПДВ.

Отже, якщо орендодавцем виступає бюджетна установа, то кошти, що отримуються від орендаря у вигляді відшкодування витрат на оплату комунальних послуг та спожитої електричної енергії, не включаються до бази оподаткування ПДВ орендодавця.

Зазначена норма визначена п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України  від 23.09.2016 р. № 31390/7/99-99-12-02-01-17.

         Коригування податкових зобов'язань з ПДВ продавця у разі повернення покупцем неякісного товару

Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Тобто, якщо продавцем товарів - платником ПДВ були визначені податкові зобов'язання з ПДВ та надалі сталися обставини, внаслідок яких неможливо виконати умови договору постачання товарів/послуг, то такий продавець має право скласти розрахунок коригування до податкової накладної та зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з ПДВ.

Розрахунок коригування, складений постачальником до податкової накладної, яка видана їх отримувачу – платнику ПДВ, підлягає реєстрації в ЄРПН, отримувачем, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

У випадку повернення покупцем неякісних товарів розрахунок коригування складається у день їх повернення на підставі первинного документа, який засвідчує такий факт повернення.

Зазначена норма визначена п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 05.09.2016 р. N 19168/6/99-99-16-03-02-15.

         Яка дата вважається датою отримання доходу платником єдиного податку?

         Відповідно до п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу України датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

         Чи може приватний підприємець - платник єдиного податку використовувати кошти з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, для власних потреб?

     Згідно з ст. 42 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

     Відповідно до ст. 44 ГКУ підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.
     Враховуючи вищевикладене, фізична особа – підприємець має право вільно користуватися коштами для власних потреб з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення господарської діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством, від підприємницької діяльності.

         Чи включаються до доходу приватного підприємця - платника єдиного податку власні кошти, внесені на розрахунковий рахунок, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності?

 

     Згідно з п.292.1 ст.292 Податкового кодексу України доходом платника єдиного податку для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
     Відповідно до норм Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492 (далі - Інструкція) поточні банківські рахунки для фізичних осіб - резидентів поділяються на: поточні рахунки фізичних осіб - підприємців, які відкриваються для здійснення підприємницької діяльності та поточні рахунки фізичних осіб, які не є підприємцями.

     Тобто, власні кошти, внесені на розрахунковий рахунок, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку.

         Яка сума вважається доходом підприємця - платника єдиного податку у разі використання платіжних терміналів при здійсненні розрахунків: загальна сума розрахунків чи сума, що надійшла на розрахунковий рахунок за мінусом комісії банку?

 

     Згідно з ст.292 Податкового кодексу України для фізичної особи - підприємця – платника єдиного податку доходом є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті (до суми доходу за звітний період включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

     Отже, у разі використанні платіжних терміналів при здійсненні розрахунків за товари (послуги) доходом фізичної особи – платника – єдиного податку вважається вся сума, що надійшла на розрахунковий рахунок.

         Чи включається підприємцем - платником єдиного податку до доходу сума коштів, помилково зарахованих на її розрахунковий рахунок та повернутих протягом звітного періоду (наступних періодів)?

     Якщо зарахування та повернення коштів, які помилково надійшли на розрахунковий рахунок фізичної особи – підприємця - платника єдиного податку, відбулося в одному звітному періоді (за умови наявності письмового пояснення установи банку або іншого суб’єкта господарювання про помилкове зарахування коштів), такі кошти не включаються до доходу платника єдиного податку.

     У разі якщо повернення помилково зарахованих коштів на розрахунковий рахунок відбулося в наступному звітному періоді, то така фізична особа – підприємець – платник єдиного податку повинна врахувати їх у складі доходу. При цьому, фізична особа - підприємець - платник єдиного податку може здійснити перерахунок доходу у звітному періоді в якому відбулось їх повернення, лише за умови наявності документів підтверджуючих помилкове зарахування коштів, зокрема, письмового пояснення установи банку або іншого суб’єкта господарювання про помилкове зарахування коштів.

         Чи включається до доходу підприємця - платника єдиного податку сума поверненого завдатку?


     Відповідно до ст. 546 Цивільного кодексу України завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання (ст. 570 ЦКУ).

     Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом.
     У разі припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком, до початку його виконання або внаслідок неможливості його виконання завдаток підлягає поверненню (п.3 ст.571 ЦКУ).

     Відповідно до п.292.1 ст. 292 Податкового кодексу України, доходом платника єдиного податку для фізичної особи - підприємця є, зокрема дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

     Отже, сума завдатку, який згідно з договором надавався платником єдиного податку як підтвердження зобов’язань, не включається до доходу цього платника податку при його поверненні.

         Чи є доходом підприємця - платника єдиного податку повернута йому на розрахунковий рахунок сума коштів, що була видана працівнику на відрядження, яке не відбулось?

      Доходом платника єдиного податку для фізичної особи - підприємця відповідно до п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

     Згідно з Узагальнюючою податковою консультацією щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання - фізичних осіб - платників єдиного податку, затвердженою наказом ДПС України від 24.12.2012 № 1183, кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку з врахуванням вимог ст. 292 ПКУ.

     Сума коштів, які вносяться на розрахунковий рахунок фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку іншою фізичною особою, включаються до доходу такого платника.

         Яка гранична сума розрахунків готівкою фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги)?

     Відповідно до п. 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління Національного банку України. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки. Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.
     Обмеження, установлене в абзаці першому цього пункту, стосується також розрахунків під час оплати за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівкових коштів, одержаних за допомогою електронного платіжного засобу.

    Пунктом 1 Постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» встановлено граничну суму розрахунків готівкою фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150000 (ста п’ятдесяти тисяч) гривень.

ГУ ДФС у Запорізькій області

 

Чи може бути платником єдиного податку фізична особа – підприємець, що надає послуги Інтернет – зв’язку, телебачення та здійснює кур’єрську діяльність?   

 Фізичні особи - підприємці, які здійснюють кур’єрську діяльність та надають послуги Інтернет – зв’язку, можуть бути платниками єдиного податку.
     Фізичні особи - підприємці, які надають послуги телебачення, повинні мати відповідні ліцензії і не можуть бути платниками єдиного податку.

            Що зазначається у рядку 7 «Місце провадження господарської діяльності» заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, якщо фізична особа – підприємець – платник єдиного податку здійснює діяльність у заздалегідь не визначених місцях (торгівля на виставках, ринках тощо)?

     Фізична особа – підприємець, яка самостійно виявила бажання здійснювати діяльність на спрощеній системі оподаткування, повинна дотримуватись вимог ст.298 Податкового кодексу України та зазначати в заяві про застосування спрощеної системи оподаткування (далі - заява) обов’язкові відомості, у тому числі «Місце провадження господарської діяльності».
     У разі здійснення діяльності у заздалегідь не визначених місцях (торгівля на виставках, ринках тощо) фізична особа – підприємець - платник єдиного податку у рядку 7 «Місце провадження господарської діяльності» заяви зазначає: «Торгівля на ринках України» та/або «Торгівля на виставках України», інше.

     У разі зміни місця провадження господарської діяльності (наприклад, у заяві зазначено «Торгівля на ринках України», а фізична особа – підприємець - платник єдиного податку планує здійснювати діяльність на виставках) платники єдиного податку першої і другої груп подать заяву не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбудуться такі зміни, та зазначають місце провадження господарської діяльності - «Торгівля на виставках України».

Детальніше...
 

Олексій Кавилін: "Торгівля та сільське господарство Запорізької області – це важливе джерело наповнення бюджету"

Запорізькі товаровиробники та постачальники послуг (крім підприємств, які обслуговуються в Спеціалізованій ДПІ у м. Запоріжжя) з початку року забезпечили до державного бюджету майже 2,9 мільярда гривень податків і зборів. Як наголосив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, порівняно з минулорічними надходженнями сума сплати зросла на 771 мільйон гривень.

– Протягом дев'яти місяців у регіоні відбувається активізація бізнес-процесів. За цей період загальний обсяг операцій склав понад 50 мільярдів гривень, що більш ніж на 6,2 мільярда перевищує торішні показники. Як результат – відповідно збільшилися й податкові відрахування. Цей фактор є одним з основних чинників приросту доходів державної казни, – відзначив керівник фіскальної служби Запорізької області.

Питому вагу у сплаті податків і зборів займають представники оптової і роздрібної торгівлі, які перерахували 464 мільйони гривень або 16 відсотків від загальної суми надходжень. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 74,6 мільйона гривень. На другому місці – сільське господарство, товаровиробники цієї галузі сплатили понад 415 мільйонів гривень, забезпечивши 14 відсотків від суми сплачених податків у регіоні. Підприємства електроенергетики поповнили держбюджет на 243 мільйони або 8 відсотків, що на 89 мільйонів гривень більше, ніж за січень-вересень 2015 року. Представники добувної промисловості забезпечили 166 мільйонів або 5,7 відсотка. Переробні підприємства та суб'єкти господарювання, що спеціалізуються на ремонті й монтажі машин та устаткування, перерахували 133 мільйони, перевищивши рівень минулого року на 40 мільйонів. Фінансові установи та суб'єкти страхової діяльності спрямували до держбюджету 126 мільйонів або 4,4 відсотка, що майже вдвічі більше за аналогічний період 2015 року. Транспортні, кур'єрські та поштові підприємства сплатили 102 мільйони або 3,5 відсотка від загальних надходжень, що на 14,5 мільйона перевищує рівень минулого року.

35,5 відсотка сплачених податків і зборів до бюджету країни надійшло від представників інших видів діяльності.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

ТЕМА: Наповнення бюджету

Олексій Кавилін: "Із кожної сотні запорізьких суб'єктів господарювання шестеро – це новостворені платники"

У Запорізькій області за 9 місяців 2016 року у якості суб'єктів господарювання було зареєстровано 7676 осіб. Таким чином, як повідомив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, на сьогодні майже 6 відсотків із загальної кількості платників податків регіону – це новостворені представники бізнесу. Минулого року цей показник складав 4,3 відсотка – за січень-вересень 2015р. було взято на облік 5787 платників.

Найбільше з початку року взято на податковий облік підприємців – фізичних осіб – понад 5,1 тисячі (у 2015 році – 4435), а також 2,5 тисячі юридичних осіб (1352). Лише у вересні власну справу на Запоріжжі розпочали 865 платників проти 756 – у вересні 2015 року.

– Більш ніж вдвічі поменшало тих, хто вирішив припинити бізнес. Якщо минулого року таких було майже 12,9 тисячі осіб, то цього року – 6 тисяч платників. Якщо врахувати кількість нових підприємців, то маємо статистику щодо збільшення на більш ніж 1600 осіб. Сподіваюся, що дана позитивна динаміка, а отже, зростатиме взаємна довіра та партнерство, – підкреслив Олексій Кавилін.

При цьому керівник фіскальної служби області додав, що нарощуванню підприємницького потенціалу сприяють спрощені умови реєстрації власної справи, подальша електронізація послуг ДФС та законодавчі ініціативи.

Також порівняно з минулим роком у регіоні побільшало платників ПДВ – на сьогодні їх понад 9,3 тисячі, що на 317 більше, ніж торік. Крім того, якщо за дев'ять місяців 2015 року у Запорізькій області нараховувалося 47,5 тисячі платників єдиного соціального внеску, то нині ЄСВ сплачують понад 48,2 тисячі працівників та роботодавців, серед яких переважна більшість – це фізичні особи – 40,2 тисячі та 8 тисяч – юридичні особи.

Детальну інформацію щодо державної реєстрації та обліку платників податків можна переглянути на веб-порталі Державної фіскальної служби України:

http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/reestratsiya-ta-oblik-fizichn/

http://sfs.gov.ua/yuridichnim-osobam/derjavna-reestratsiya-ta-obl/

http://sfs.gov.ua/samozaynyatim-osobam/derjavna-reestratsiya-ta-obl/.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

ТЕМА: Розвиток малого та середнього підприємництва

 

Чи необхідно суб’єкту господарювання вносити зміни до облікових даних, якщо відбулось перейменування назви міста, вулиці?

     У разі перейменування назви міста, вулиці тощо платники податків:
     відомості про яких включаються до ЄДР, повідомляють про зміну зазначених даних до ЄДР та не подають заяви за ф. № 1-ОПП та ф. № 5-ОПП до контролюючих органів за місцезнаходженням/місцем проживання;
     відомості про яких не включаються до ЄДР, повинні подати заяву за ф. № 1-ОПП або за ф. № 5-ОПП з інформацією про такі зміни до контролюючого органу за місцезнаходженням/місцем проживання.

            Чи проводиться документальна позапланова перевірка приватного підприємця при знятті з обліку в контролюючих органах у разі прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності?

     У разі наявності визначених Кодексом обставин для проведення документальної позапланової перевірки фізичної особи – підприємця, у тому числі і у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої особи, податкової інформації, яка може свідчити про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, про порушення вимог законодавства контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, тощо керівник контролюючого органу приймає рішення про проведення документальної позапланової перевірки платника податків – фізичної особи, яке оформлюється наказом.

            Чи необхідно адвокату ставати на облік в контролюючому органі як особі, що здійснює незалежну професійну діяльність, у випадку, коли він не провадить самостійну адвокатську діяльність, а перебуває у трудових відносинах з роботодавцем?

     Якщо адвокат здійснює свою діяльність виключно у рамках трудових відносин з роботодавцем (адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням), всі договори про надання правової допомоги укладаються від імені роботодавця та оплата за послуги адвоката здійснюється роботодавцем, то такий адвокат не повинен ставати на облік в контролюючому органі, як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність.

     Якщо хоча б одна з вищевказаних умов не виконується, то адвокат повинен стати на облік у контролюючому органі, як самозайнята особа.

            Який термін взяття на облік платника податків у контролюючому органі в зв’язку зі зміною місцезнаходження, що пов’язане зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, та який документ підтверджує такі зміни?

     Відповідно до розділу Х Порядку обліку взяття на облік платників податків в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) здійснюється протягом місяця після отримання відомостей про зміну місцезнаходження, для платників податків, відомості щодо яких містяться в ЄДР, або заяви за ф.№ 1-ОПП / ф.№ 5-ОПП для платників податків, яким законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в ЄДР.
     Документами, що підтверджують взяття на облік платника податків у контролюючому органі є:

     виписка з ЄДР, яка є підтвердженням взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання), для платників податків, відомості щодо яких містяться в ЄДР;

     довідка про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП для платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в ЄДР.

            Чи можливо тимчасово припинити підприємницьку діяльність (декретна відпустка, хвороба, виїзд за кордон та ін.)?

     Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця визначено Законом України від 15 травня 2003 року № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 755).

     Законом № 755 та іншими нормативно-правовими актами не передбачено тимчасове припинення підприємницької діяльності.

            Протягом якого часу є дійсним реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків?

     Реєстраційні номери, що надаються фізичним особам (як резидентам, так і нерезидентам) зберігаються за ними протягом усього їх життя та у разі отримання такими особами іншого громадянства чи зміни громадянства не підлягають скасуванню та заміні, за винятком якщо після видачі облікової картки фізичної особи - платника податків встановлені порушення чи неточності при формуванні реєстраційних номерів.

            Чи підлягає подальшому використанню реєстраційний номер облікової картки у разі смерті фізичної особи ?

     Відповідно до Податкового кодексу України та п. 2.1 частини другої Порядку передачі відділами реєстрації актів громадянського стану державним податковим органам інформації про громадян, які померли, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України та Міністерства юстиції України від 22.12.97 № 462/83/5 (далі – Порядок), територіальні органи державної реєстрації актів цивільного стану щомісячно, але не пізніше 10 числа наступного місяця, подають територіальним органам ДФС України інформацію про фізичних осіб, які померли.

     Отримані Повідомлення про громадян, які померли, є підставою для зняття з обліку (закриття облікової картки) у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) (п. 2.6 Порядку).
     Таким чином, на підставі Повідомлення про фізичну особу, яка померла, реєстраційний номер облікової картки платника податків у Державному реєстрі закривається і не підлягає подальшому використанню. В разі смерті фізичної особи реєстраційний номер облікової картки закривається і не підлягає подальшому використанню.

            Яким чином до паспорта громадянина України можуть бути внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків?

     Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків контролюючим органом за місцем проживання фізичної особи, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування на прохання фізичної особи до паспорта громадянина України можуть бути внесені (сьома, восьма або дев’ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.

            Як резидент, який є довіреною особою іноземця, може отримати реєстраційний номер облікової картки платника податку на неповнолітню дитину такого іноземця?


     Резидент, який є довіреною особою іноземця, може отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податку на неповнолітню особу такого іноземця, звернувшись до відповідного територіального органу ДФС України за наявності:


     документа, що посвідчує особу такого резидента – представника;
     документа, що посвідчує особу довірителя, який є одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником), або його ксерокопії (з чітким зображенням);
     свідоцтва про народження дитини або його ксерокопії (з чітким зображенням);
     довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації неповнолітньої особи іноземця у Державному реєстрі та видачу документа, що засвідчує його реєстрацію.
     Якщо зазначені документи, що посвідчують особу, видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в установленому законодавством порядку переклади цих документів українською мовою (після пред’явлення повертаються) та їх копії.
     Крім того, слід відмітити, що довіреність видана на території іншої країни, повинна бути легалізована в установленому порядку.

            Чи обов’язково отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичній особі (в т.ч. неповнолітній), яка не отримує доходів та не має обов’язку щодо сплати податків?

     Якщо фізична особа не має обов’язків щодо сплати податків, не отримує доходів, що підлягають оподаткуванню, та не підпадає під визначення платника податків, то підстав для включення відомостей про неї до Державного реєстру немає.

     Податковим кодексом України не передбачена обов’язкова реєстрація громадян у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків ні з моменту їх народження, ні з настанням певного віку.

            Чи є дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО, внесені до паспорта громадянина України, підтвердженням достовірності реєстраційного номера?

     Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі (Картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України.

            Чи має можливість неповнолітня дитина через свої релігійні переконання відмовитися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків?

     Неповнолітня особа має право через свої релігійні переконання відмовитися від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податку та здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта після отримання паспорта громадянина України при досягненні нею 16-річного віку.

            В які терміни подається повідомлення за ф. № 20-ОПП про об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням?

    Відповідно до п. 8.4 розд. VIII Порядку обліку платників податків і зборів повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою N 20-ОПП (додаток 11 Порядку) подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

    У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою N 20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу до контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної особи.

     Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центрального контролюючого органу (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html) та розміщується на інформаційних стендах у контролюючих органах (п. 8.7 розд. VIII Порядку).

            На якій системі оподаткування знаходиться платник податків з моменту взяття на облік в контролюючому органі?

     З моменту взяття на облік в контролюючому органі платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства.

           

            Чи має право платників податків надіслати поштою документи, які передбачено порядком обліку платників податків (ф. № 1-ОПП, № 5-ОПП, № 20-ОПП тощо)?

     Подання заяви за ф. № 1 – ОПП для взяття на облік окремою категорією платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань поштою не передбачено, оскільки одночасно з поданням заяви та копій документів, пред’являються оригінали відповідних документів.

     Однак, заяву за ф. № 1-ОПП з позначкою «облік за неосновним місцем обліку» або «Зміни» з інформацією про головного бухгалтера або іншу особу, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків можна надіслати п ь  оштою.

    Заява за ф. № 5-ОПП подається фізичною особою, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність особисто, через уповноважену особу, або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення.
     Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП платник податку має можливість надіслати поштою.

ГУ ДФС у Запорізькій області

У фіскальній службі Запорізької області проведено понад 730 антикорупційних заходів

Профілактичні та перевірочні заходи співробітників управління внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Запорізькій області дають свої результати – з початку року виявлено 60 випадків, які містили ознаки правопорушень з боку працівників ДФС регіону. Це з'ясувалося у ході службових перевірок, яких за січень-вересень цього року проведено майже сотню.

Керівникам територіальних органів ДФС, де були встановлені такі випадки, були направлені відповідні подання щодо усунення причин і умов, що призвели скоєння порушень. Як наслідок – керівництво територіальних органів до 47 порушників застосувало заходи дисциплінарного впливу, десятьох – звільнено з органів ДФС. Ще вісьмом винесені офіційні застереження.

Також за підсумками службових перевірок 29 матеріалів направлено до правоохоронних органів Запорізької області, за якими розпочато 10 кримінальних проваджень.

З метою профілактики корупції ще до початку вступу на роботу стосовно кандидатів на посади до фіскальної служби фахівці управління внутрішньої безпеки проводять перевірки. За дев'ять місяців їх організовано 115.

Крім того, нагадування про відповідальність за корупційні та інші протизаконні дії посадовців ДФС, а також вивчення норм антикорупційного законодавства здійснювалося під час 520 лекцій, проведених у трудових колективах органів ДФС області.

Нагадуємо, про випадки корупції або бездіяльності фахівців податкової або на митниці можна повідомляти на всеукраїнський антикорупційний проект – "гарячу телефонну лінію" "Пульс" за багатоканальним та цілодобовим номером: (044) 284 00 07.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

ТЕМА: Профілактика корупції *

 

Олексій Кавилін взяв участь у роботі Міжнародного інвестиційного форуму

Координація спільних зусиль влади і бізнесу для розширення інвестиційних проектів, сприяння вирішенню проблем сучасного підприємництва та товаровиробників, а також презентація Запорізького регіону для країн-інвесторів – саме такими були основні тези Міжнародного форуму інтеграції та кооперації "InCo Forum" у Запоріжжі 11-12 жовтня. Серед учасників обговорення були Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, керівництво Запорізької облдержадміністрації, Запорізької обласної ради, органів виконавчої влади, Народні депутати України, очільники Торгово-промислової палати України, Запорізької ТПП, консули європейських країн, представники дипломатичних місій та керівники підприємств.

Як заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, влада на будь-якому рівні має створити якісний інвестиційний клімат. Голова Уряду підкреслив важливість дій місцевої влади у забезпеченні умов для інвесторів та залученні нових партнерів, зацікавлених у веденні бізнесу в Україні.

– Наше завдання полягає у тому, щоби, використовуючи механізми супроводження і підтримки інвестицій, створити сприятливі умови, за яких кожен, хто інвестує, буде успішним, – зазначив Прем’єр-міністр України.

У ході панельних дискусій та пленарних засідань за участю провідних експертів України та іноземних фахівців активно обговорювалися питання інтеграції у світове співтовариство та інструменти підтримки експортно-імпортної діяльності, внутрішньої кооперації.

Під час форуму учасники акцентували на процесах децентралізації, регіонального розвитку, які відіграють важливу роль у створенні нових робочих місць, залученні інвестицій та сприянні малому і середньому бізнесу.

Як наголосив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, будь-який діалог між владою і бізнесом, особливо на такому рівні,  є вагомими плюсом для економіки Запорізького регіону.

– Сьогодні на форумі було порушено ряд проблем та озвучені пропозиції і механізми їх вирішення. Якщо розглядати тему форуму в контексті діяльності Державної фіскальної служби, то можна стверджувати, що партнерські відносини з бізнесом є нашим пріоритетом. За останній час було максимально розширено сервіси для платників податків, створено сприятливі умови для ведення бізнесу, які ґрунтуються на засадах передбачуваності та прозорості, – відзначив керівник фіскальної служби області.

За результатами Форуму учасники ухвалили рішення з урахуванням світових, європейських та національних тенденцій і торгово-економічних особливостей Запорізького регіону.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

ТЕМА: Міжнародне співробітництво. Робота з МВФ

Запорізькі Центри обслуговування платників працюватимуть 15 жовтня

З метою якісного обслуговування платників податків, запобігання виникненню можливих ризиків несвоєчасного та неякісного прийняття податкової звітності та надання адміністративних послуг, у святкові та вихідні дні Центри обслуговування платників податків у м. Запоріжжі та Запорізькій області працюватимуть у наступному режимі:

– 14 жовтня 2016 року — вихідний день;

– 15 жовтня 2016 року — робочий день у режимі чергування (за необхідності із залученням спеціалістів відповідних структурних підрозділів) до 13-00.

Детальну інформацію про роботу запорізьких ЦОПів можна дізнатися на субсайті Територіальних органів ДФС Запорізької області: http://zp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

ТЕМА: Центри обслуговування платників податків *

 

Запорізькі митники оформили майже 41 тисячу електронних митних декларацій

За 9 місяців 2016 року Запорізькою митницею ДФС оформлено 40 937 митних декларацій, з них 99,5% – в електронному вигляді.

Як відзначають фахівці митниці, електронна взаємодія із митним органом щороку зростає. Так, приміром, у 2014 році показник електронного оформлення складав 98%, за 9 місяців 2015 року обсяг митних декларацій в електронному вигляді становив вже 99 відсотків. Отже цей сервіс свідчить про ефективність та доступність для запорізьких товаровиробників.

Серед загальної кількості декларацій більшість складають експортні – їх оформлено понад 27 тисяч, імпортних – більш ніж 13,6 тисячі, а також 62 транзитні.

Крім того, електронне декларування сприяє прискоренню митного оформлення товарів: середній час митного оформлення однієї митної декларації склав за 9 місяців 2016 року 1 годину 21 хвилину.

Дізнатися більше про митне оформлення, зокрема, громадянам та суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, можна на веб-порталі ДФС України: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

ТЕМА: Електронне митне декларування *

 

Додаток 1

 

 

Банківські проценти запоріжців збагатили держбюджет на понад 40 мільйонів

Проценти за банківськими депозитами працюють не тільки на вкладників, але й на державу. Податок на виплачені відсотки йде до казни держави, його ставка становить 18%.

Як повідомив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, завдяки такій нормі Податкового Кодексу від банківських вкладів запоріжців з початку року бюджет отримав 41,2 мільйона гривень ПДФО з доходу у вигляді процентів. При цьому прогнозний показник перевищено майже на 9 відсотків, що складає 3,4 мільйона гривень.

Найбільші суми перерахували банківські та кредитні установи м. Запоріжжя – понад 31 мільйон, а саме: Олександрівського району – 13,3 мільйона, Вознесенівського і Дніпровського – по 5 мільйонів, Шевченківського – 4 мільйони, 2,3 мільйона надійшло у Комунарському, майже мільйон – у Хортицькому, 412 тисяч – у Заводському районі. Значними є надходження у м. Мелітополь та районі – понад 3 мільйони, у Бердянську і районі сплачено 2 мільйони, у м. Енергодар – близько 1 мільйона гривень.

Зазначимо, що згідно з Податковим кодексом України податкові агенти – банки, кредитні спілки, які нараховують доходи у вигляді процентів, у податковому розрахунку відображають загальну суму нарахованих доходів та загальну суму утриманого з них податку. При цьому у податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого банківського вкладного, депозитного або поточного рахунку, вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховані такі доходи.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

ТЕМА: Наповнення бюджету *

 

Співробітники податкової міліції ДФС розслідують випадки отруєнь алкоголем у Вільнянському районі 

Співробітники податкової міліції фіскальної служби Запорізької області проводять слідчо-оперативні заходи щодо реалізації алкогольної продукції, яка призвела до отруєнь мешканців селища Матвіївка Вільнянського району Запорізької області. Нагадаємо, 7 жовтня 2016 року до Головного управління ДФС у Запорізькій області надійшла інформація про те, що до Вільнянської Центральної районної лікарні з діагнозом отруєння звернулись 8 громадян.

За попередніми даними ці громадяни звертались за медичною допомогою до лікарні у період з 1 по 7 жовтня. Можливою причиною отруєння є вживання алкогольних напоїв.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей).

У ході досудового розслідування встановлено, що вони придбали алкогольні напої у магазині, розташованому у с. Матвіївка Вільнянського району Запорізької області.

При проведенні слідчих дій (обшуків) за даному кримінальному провадженню вилучено алкогольну продукцію та первинні бухгалтерські документи.

На теперішній час проводиться комплекс слідчо-оперативних дій з метою з’ясування походження небезпечної для життя та здоров’я людей продукції.

Зазначимо, що з початку року запорізькі оперативники ДФС ліквідували 9 "підпільних цехів" з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв. У сфері протидії незаконному обігу підакцизних товарів в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відкрито 13 проваджень за ч.3 ст.204 КК України та 5 – за ст.199 КК України. Із незаконного обігу вилучено товари підакцизної групи на загальну суму майже 31 мільйон гривень.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

ТЕМА: Операція «Акциз-2016» *

Додаток 1

Запорізькі роботодавці спрямували на соцзахист понад 2,8 мільярда єдиного соціального внеску

2 мільярди 811 мільйонів гривень – таку суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування перерахували запорізькі платники за дев'ять місяців поточного року. Рівень очікуваних надходжень перевищено на 94 мільйони.

Як відзначив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, суми сплати ЄСВ зросли в усіх районах м. Запоріжжя та області у середньому, на 3,5 відсотка.

– Перевиконання індикативних показників надходжень зумовлено, передусім, змінам законодавства щодо зниження базових ставок ЄСВ, що дозволило зменшити навантаження на фонд оплати праці та детінізації ринку праці. Про це свідчить і статистика і твердження самих запорізьких роботодавців, зокрема, під час зустрічей із керівництвом фіскальної служби, – підкреслив Олексій Кавилін.

Лідерами зі сплати ЄСВ у регіоні залишаються підприємства енергетики, промисловості, державного управління та оборона галузь.

У територіальному розрізі найбільші суми забезпечили страхувальники Вознесенівського району м. Запоріжжя, сплативши 470 мільйонів, м. Енергодар – 341 мільйон, мелітопольські платники спрямували 288 мільйонів, Олександрівського району – майже 223 мільйони, Дніпровського району – 197 мільйонів, Шевченківського району – понад 190 мільйонів, м. Бердянськ та району – 176 мільйонів.

Зазначимо, з 1 січня 2016 року фактичну ставку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування зменшено з 38% до 22%. Мінімальний страховий внесок для фізичних осіб-підприємців розраховується за ставкою 22 відсотки з мінімальної заробітної плати. Крім того, з доходів працівників відмінено справляння внеску, а також збільшено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, яка дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

ТЕМА: Адміністрування єдиного внеску

 

Запорізькі підприємства перерахували на очищення довкілля 135 мільйонів гривень

У Запорізькій області нараховується понад 2600 підприємств, що сплачують екологічний податок (без урахування суб'єктів господарювання Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя). З початку року вони спрямували до бюджетів усіх рівнів 135,5 мільйона гривень екоподатку, що на 45,7 мільйона більше, ніж за 9 місяців 2015 року.

Як повідомив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, найбільші суми надійшли до місцевих бюджетів – понад 108 мільйонів, решта – 27 мільйонів сплачено до держбюджету.

– Сплата екоподатку є важливим джерелом поповнення скарбниць Запорізького регіону, адже від цього залежить, скільки коштів буде виділено з бюджетів на вирішення тієї чи іншої програми з очищення навколишнього середовища та інших проблем, пов'язаних із екологією, – підкреслив керівник фіскального відомства.

Традиційними лідерами зі сплати цього платежу до бюджетів своїх територій є підприємства м. Енергодар, які перерахували 84,5 мільйона гривень, платники Запорізького району забезпечили 12,1 мільйона, м. Запоріжжя – 4,2 мільйона, Якимівського та Мелітопольського районів, відповідно, по 1,5 мільйона, 1,4 мільйона сплатили суб'єкти господарювання Бердянського району.

Зазначимо, платниками екологічного податку є підприємства, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та водні об'єкти, розміщують їх на власних територіях або утворюють радіоактивні відходи.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

ТЕМА: Наповнення бюджету *

 

Громадянин Туреччини намагався нелегально провезти $800

У міжнародному запорізькому аеропорту під час проведення митного контролю рейсу "Анталія – Запоріжжя" один із пасажирів обрав спрощений варіант проходження митних процедур. При проходженні "зеленого коридору" він заявив митникам, що не має при собі та у власному багажі предметів, які підлягають письмовому декларуванню, а також заборонених або обмежених до ввезення.

Натомість у ході огляду особистих речей у громадянина Туреччини митники виявили 800 доларів США або 20,7 тисячі гривень за курсом НБУ. Про ці гроші він не заявив ані в письмовій, ані в усній формі.

За даним фактом Запорізькою митницею ДФС складено протокол про порушення митних правил за ознаками, передбаченими ст. 471 Митного кодексу України. Предмети правопорушення вилучено митницею. За незаконно провезені долари порушнику доведеться ще сплатити 1700 гривень штрафу, адже санкція цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскацію предметів правопорушень.

Нагадаємо, згідно із законодавством фізична особа – нерезидент має право вивозити в Україну готівку в сумі,що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

ТЕМА: Боротьба з контрабандою та митними правопорушеннями *

 


Додаток 1

 

 

Найбільше податків з прибутку сплатили підприємства Дніпровського і Вознесенівського районів Запоріжжя та міста Мелітополь

На сьогодні сплата податку на прибуток запорізькими підприємствами складає майже 12 відсотків від загальних надходжень до державного бюджету. За дев'ять місяців 2016 року платники забезпечили 343 мільйони гривень цього податку, що на 83 мільйони більше, ніж торік, та на 34 мільйони перевищує прогнозні показники на цей рік. Ще 50 мільйонів надійшло до місцевого бюджету від підприємств комунальної власності. У вересні до бюджетів сплачено понад 18 мільйонів.

Як зазначив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, у регіоні істотно зріс рівень сплати податку на прибуток від запорізьких підприємств – за 9 місяців – на 113 мільйонів – з 208 мільйонів у 2015 році до 321 мільйона – у нинішньому. Керівник фіскальної служби області підкреслив, що такі показники свідчать про стабілізацію в економіці, підвищення обсягів оподатковуваних операцій запорізьких товаровиробників та у сфері надання послуг.

Найбільшими платниками податку у цьому році є підприємства, розташовані у Дніпровському районі м. Запоріжжя, від яких надійшло 64 мільйони гривень, Вознесенівського району – 51,5 мільйона, платники м. Мелітополь та району перерахували 41,6 мільйона, Шевченківського району обласного центру – 37 мільйонів, Олександрівського – понад 20 мільйонів, Комунарського – 19 мільйонів, Хортицького району – майже 18 мільйонів. Бердянські підприємства забезпечили 16,8 мільйона, у Вільнянському районі сплачено 14 мільйонів, майже стільки ж надійшло від платників Пологівського району.

Нагадаємо, ставка податку становить 18%. У ході податкової реформи з початку року було відмінено щомісячну авансову сплату податку, натомість запроваджено щоквартальне декларування. Для окремих категорій платників встановлено річний податковий (звітний) період.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

ТЕМА: Наповнення бюджету *

 

Олексій Кавилін взяв участь у роботі сесії Запорізької облради

5 жовтня відбулася 8 позачергова сесія Запорізької обласної ради, у засіданні якої взяли участь народні депутати, керівництво Запорізької облдержадміністрації, Запорізької облради, Головного управління ДФС у Запорізькій області та інших державних органів влади та місцевого самоврядування.

Серед проектів рішень, які винесені на розгляд сесії, стояло питання перерозподілу бюджетних коштів, зокрема, отриманих за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду.

За даними начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавиліна, з початку року місцеві бюджети отримали значний ресурс у вигляді сплачених податків, які надходять до бюджетів територій. Так, серед основних бюджетоформуючих платежів найбільші додаткові суми забезпечені з податку на доходи фізичних осіб – майже 425 мільйонів гривень, плати за землю – близько 120 мільйонів, єдиного податку – понад 108 мільйонів, екологічного податку – 67,7 мільйона, акцизного податку з продажу – більш ніж 40 мільйонів та інших.

За результатами засідання сесії, у тому числі, щодо перерозподілу коштів, депутати прийняли відповідні рішення.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

ТЕМА: Наповнення бюджету *

 

 

   Для розміщення на сайтах ЗМІ та громадських організацій

            Чи може фізична особа, яка досягла 16 років і бажає займатися підприємницькою діяльністю, бути зареєстрована підприємцем?

 

     Відповідно до ч. 3 ст. 35 Цивільного кодексу України повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю.
            За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця.
Повна цивільна дієздатність, надана фізичній особі, поширюється на усі цивільні права та обов’язки (ч.4 ст.35 ЦКУ).

            Продаж інваліду путівки на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України здійснюється без нарахування ПДВ

Від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів.

Отже, операції платника ПДВ (у тому числі закладу санаторно-курортного лікування) з продажу фізичним особам віком до 18 років, інвалідам та дітям-інвалідів путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України звільняються від оподаткування ПДВ тобто нарахування ПДВ за такими операціями не здійснюється.

Таким чином, при продажу інваліду путівки на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України, сума ПДВ не включається закладом санаторно-курортного лікування - платником ПДВ до  вартості такої путівки, і як наслідок, інвалід оплачує лише фактичну вартість путівки без додаткового нарахування ПДВ на її вартість.

Зазначена норма передбачена п.п. 197.1.6 ст. 197 Податкового кодексу України.

Якщо фінансова звітність не виправляється, то повторно подавати її разом з уточнюючою декларацією з податку на прибуток не потрібно

Платник податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією подає квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Малі підприємства - платники податку на прибуток подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації (п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України).

У разі виправлення помилок у фінансовій звітності підприємство керується П(С) БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженим наказом МФУ від 28.05.1999 № 137.

Виправлення помилок, допущених у фінансовій звітності, має здійснюватись з одночасним коригуванням податкової звітності.

При цьому, у разі якщо показники фінансової звітності, що була подана з декларацією з податку на прибуток за звітні (податкові) періоди, які уточнюються, не підлягають виправленню, то така фінансова звітність, разом з уточнюючою Декларацією повторно не подається.

Неповернення при звільненні спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту, строк використання яких не настав, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, вартість спеціального (форменого) одягу та взуття, що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах.

Порядок забезпечення, перелік та граничні строки використання спеціального (у тому числі форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України та/або галузевими нормами безоплатної видачі працівникам спеціального (форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

Враховуючи вищевикладене, якщо працівник, який припинає трудові відносини з працедавцем, не повертає йому спеціальний (у тому числі формений) одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, граничний строк використання яких не настав, то вартість такого майна включається до складу місячного оподатковуваного доходу і оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%.

Зазначена норма передбачена пп.165.1.9 ст.165 Податкового кодексу України.

У разі внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу подається повідомлення "скасовуюче" і одночасно повідомлення  "початкове"

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором власник підприємства, установи, організації або фізична особа повинна  подати до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повідомлення про прийняття такого працівника на роботу.

Обов’язок з подання повідомлення поширюється виключно на трудові відносини (коли з працівником укладається трудовий договір).

Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджена  постановою КМУ від 17.06.2015 р.№ 413.

Пунктом 2 додатка до Постанови встановлено тип повідомлення:

   "початкове" - подання інформації про прийняття працівника на роботу;

    "скасовуюче" - подається у разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу.

У разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу подається повідомлення типу "скасовуюче" з помилковими даними і одночасно повідомлення типу "початкове" з правильними даними.

Накладення штрафу за подання уточнюючої інформації про прийнятих працівників до фіскальних органів чинним законодавством не передбачено.

Оновлено перелік реєстраторів розрахункових операцій

 

ДФС України наказом від 28.09.2016 N813 затвердила Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Державний реєстр містить перелік РРО, дозволених до первинної реєстрації, а також первинна реєстрація яких заборонена. 

До нього увійшло 145 моделей касових апаратів. Вони відповідають сучасним вимогам та забезпечують передачу контрольно-звітної інформації до органів фіскальної служби в електронній формі.

З оновленим переліком реєстраторів розрахункових операцій, які включені до Державного реєстру, можна ознайомитися на веб-порталі Державної фіскальної служби: sts.gov.ua/реєстри/Державний реєстратор розрахункових операцій/.

При цьому, наказ ДФС від 16.06.2016 N535 "Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій" втратив чинність.

Нужно ли отражать в форме № 1ДФ сумму алиментов, удержанных с заработной платы работника?

 

 В отчете по ф. № 1ДФ указываются суммы дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщика – физического лица, и суммы удержанного и/или уплаченного налога (п. 1.2 Порядка заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, утвержденного приказом Минфина от 13.01.2015 г. № 4, далее – Порядок № 4).

Поскольку для работника алименты являются одним из видов удержаний из заработной платы, а не доходом, поэтому такие удержания в форме № 1ДФ не отражаются. Суммы дохода работника – плательщика алиментов показываются в отчете в начисленной сумме, без вычета суммы алиментов.

Невзирая на то, что источником выплаты алиментов в пользу их получателя является работник, а не работодатель, последнему все же нужно зафиксировать такую выплату в форме № 1ДФ. Эта обязанность предусмотрена Порядком № 4.

Таким образом, алименты, которые выплачиваются налогоплательщику по решению суда или по добровольному решению сторон, отражаются в налоговом расчете по ф. № 1ДФ под признаком дохода «140». При этом в графе 2 ф. № 1ДФ необходимо указать идентификационный номер получателя алиментов.

            Яка сума нарахованого доходу відображається у рядку «Військовий збір» податкового розрахунку за ф. 1ДФ?

 

     Порядок відображення відомостей у розділі II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір» податкового розрахунку за ф. 1ДФ визначено п. 3.11 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, зокрема:
     у рядку «Військовий збір» загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.

 

            Які юридичні особи є великими платниками податків відповідно до норм ПКУ?

   Відповідно до пп. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 р. I Податкового кодексу України  великий платник податків - юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 500 млн. грн. або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує 12 млн. грн.

            Чи може суб’єкт господарювання подавати до контролюючого органу в електронному вигляді заяви за ф.№1-ОПП, ф.№5-ОПП, ф.№8-ОПП та повідомлення за ф.№20-ОПП?

     Можливості подання в електронному вигляді платниками податків заяв за ф. №1-ОПП, ф. №5-ОПП, ф. №8-ОПП та повідомлення за ф. №20-ОПП, форми яких затверджені наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів», не передбачено.

            Чи необхідно новоствореній юридичній особі, яка не є платником ПДВ, після проведення державної реєстрації подати до контролюючого органу заяву за ф. № 1-ОПП з інформацією про головного бухгалтера?

     Після проведення державної реєстрації новостворена юридична особа, яка не є платником податку на додану вартість, подає до контролюючого органу заяву за ф. № 1-ОПП з позначкою «Зміни» з інформацією про головного бухгалтера у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків.

            Яким платникам податків контролюючий орган видає довідку за формою № 4-ОПП?

     Довідку за формою № 4-ОПП отримують фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси тощо), юридичні особи (їх відокремлені підрозділи), для яких законом установлено особливості державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність, договорів управління майном.

            Що вважається відокремленим підрозділом юридичної особи?

     Відокремлений підрозділ – це підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням, здійснює всі або частину її функцій, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
     Відокремлений підрозділ не є юридичною особою. Такий підрозділ наділяється майном юридичної особи, що його створила, і діє на підставі затвердженого нею положення.

     Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.

     Відомості про відокремлені підрозділи юридичних осіб містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

           

            Який строк дії довідки за ф. №4-ОПП та коли вона втрачає чинність, яка видається самозайнятої особі при взятті на облік в контролюючому органі?

     Фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, довідка про взяття на облік платника податків видається контролюючим органом із зазначенням строку, якщо такий строк вказаний у свідоцтві про реєстрацію чи іншому документі (дозволі, сертифікаті тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.
     Довідка про взяття на облік самозайнятої особи втрачає чинність з моменту виникнення змін у даних про фізичну особу, які зазначаються у такій довідці, та підлягає заміні у контролюючому органі.

            В який термін самозайняті особи зобов’язані подавати до контролюючих органів за місцем свого обліку відомості про зміну облікових даних?


     Самозайняті особи зобов’язані подавати до контролюючих органів за місцем свого обліку відомості про зміну облікових даних протягом місяця з дня виникнення таких змін.

     Зміни до відомостей про самозайняту особу, які містяться у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, набирають чинності з дня внесення відповідного запису до такого реєстру.

 

ГУ ДФС у Запорізькій області

 

Олексій Кавилін: "Фіскальна децентралізація дозволила залучити до місцевих скарбниць додаткові 790 мільйонів гривень"

Бюджети місцевих громад Запорізького регіону отримали більше фінансових ресурсів як від очікуваної суми на 9 місяців 29016 року, так й порівняно з минулорічними показниками. Про це повідомив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін.

– До місцевих бюджетів з початку року запорізькі платники спрямували 4 мільярди 176 мільйонів гривень, що майже на півтора мільярда гривень більше, ніж торік. При очікуваній сумі на цей рік у 3,4 мільярда скарбниці отримали додатково 790 мільйонів. Завдяки фіскальній децентралізації і бюджетному перерозподілу податків зростання доходів зафіксовано в усіх районах м. Запоріжжя та області. А це – додаткові гарантії розвитку територій, – наголосив Олексій Кавилін.

Детальніше...
 


Сторінка 5 з 14
free pokerfree poker
© Більмацька районна державна адміністрація, Запорізька область, Україна