Консультує Міністерство юстицій України
Безоплатна правова допомога

Конституція України, а саме частина перша статті 59 гарантує, що кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога може надаватися безоплатно. При цьому кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Зазначене право є одним із найважливіших прав людини і громадянина та являє собою гарантію дотримання комплексу інших прав.

Детальніше...
 
Новели в антикорупційному законодавстві: близькі особи і члени сім’ї

Вільне оперування поняттям близькі особи необхідне для правильного застосування вимог Закону України «Про запобігання корупції» стосовно обмеження щодо одержання подарунків та щодо спільної роботи близьких осіб. Обмеження щодо подарунків та щодо роботи близьких осіб у широкому сенсі також відносяться до ситуацій з конфліктом інтересів, однак врегульовані окремо.

Детальніше...
 
Договір між батьками про сплату аліментів на дитину

Договір про сплату аліментів є різновидом цивільно-правових договорів, що регулюється сімейним та цивільним законодавством. Так, відповідно до вимог ст. 189 Сімейного кодексу України (далі – СК) батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину (так званий «аліментний договір»), яким визначається розмір та строки виплати.

Детальніше...
 
Державна реєстрація шлюбу з іноземними громадянами

Порядок державної реєстрації шлюбу в Україні регулюється главою 4 розділу II Сімейного кодексу України, статтею 14 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 року № 2398-VI, главою 2 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 24.12.2010 № 3307/5).

Детальніше...
 
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ

Народження дитини є великим щастям для двох закоханих сердець. Немає в світі сильнішої любові, ніж материнська. Не існує більшого щастя для батьків, ніж бачити оченята свого малюка та тримати його маленькі рученята. Але, разом із щастям та радістю у батьків виникають і приємні клопоти.

Детальніше...
 
Безоплатна правова допомога

Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. 

Детальніше...
 
Спір про встановлення факту належності особи до певної національності не підлягає розгляду в судовому порядку

Постановою Великої Палати Верховного Суду по справі № 810/2732/18 від 11.09.2019 викладено правову позицію стосовно того, що належність особи до певної національності не підлягає розгляду в судовому порядку.

 

Згідно із частиною першою статті 2 КАСзавданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Детальніше...
 
Саморегулівна організація арбітражних керуючих

Саморегулювання виявляється у тому, що члени громадських організацій встановлюють для себе підвищені, порівняно із законом, вимоги до господарської та/чи професійної діяльності. У світі існують національні саморегулівні організації, наприклад, Асоціація таксистів Англії, та інтернаціональні саморегулівні організації, наприклад, Міжнародна факторингова організація.

Детальніше...
 
Підстави дострокового розірвання трудового договору

Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України)трудовимдоговором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Детальніше...
 
Державна мова у сфері друкованих засобів масової інформації

Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою - про це йдеться у статті 25 Закону України «Про функціонування української мови як державної» (надалі – Закон), який набрав чинності 16 травня 2019 року.

Детальніше...
 


Сторінка 2 з 20
free pokerfree poker
© Більмацька районна державна адміністрація, Запорізька область, Україна